Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған Түпқараған ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп2016 жылғы 1 қазанға арналған Түпқараған ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 7 046 206,6 7 778 949,6 9 268 547,6 5 904 227,8


6 240 079,9 105,7 67,3

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 3 185 611,8


3 488 187,7 109,5 79,7
1 Салықтық түсімдер 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 3 185 611,8


3 488 187,7 109,5 79,7

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 949,6 7 408,6 7 408,6 6 485,0


7 795,2 120,2 105,2
2 Салықтық емес түсiмдер 4 949,6 7 408,6 7 408,6 6 485,0


7 795,2 120,2 105,2

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 68 932,0 68 408,0 68 408,0 61 853,0


62 419,4 100,9 91,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 68 932,0 68 408,0 68 408,0 61 853,0


62 419,4 100,9 91,2

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 2 650 278,0


2 681 677,6 101,2 55,7
4 Трансферттердің түсімдері 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 2 650 278,0


2 681 677,6 101,2 55,7

II. ШЫҒЫНДАР 7 046 206,6 7 790 601,9 9 280 199,9 5 915 880,1 7 469 350,9 6 790 481,6 1 042 366,8 5 748 114,9 97,2 61,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 318 981,0 346 239,6 392 470,6 222 941,0 254 647,6 217 420,7 9 530,9 207 889,8 93,2 53,0
02 қорғаныс 11 127,0 10 827,0 10 827,0 6 337,0 7 010,0 6 669,7 334,6 6 335,1 100,0 58,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 8 782,0 6 275,0 622,0 622,0 622,0 619,9 0,0 619,9 99,7 99,7
04 Бiлiм беру 2 982 542,0 3 003 731,0 3 003 731,0 2 218 931,0 2 559 509,0 2 409 306,2 269 008,1 2 140 298,0 96,5 71,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 218 005,0 220 588,0 238 597,0 148 280,0 157 188,0 139 510,4 0,0 139 510,4 94,1 58,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 176 961,0 1 877 303,0 2 104 668,0 1 250 883,1 1 447 173,0 1 399 952,4 209 865,2 1 190 087,3 95,1 56,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 245 135,0 245 588,0 245 588,0 158 715,0 176 178,0 160 219,1 3 072,3 157 146,8 99,0 64,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 83 081,0 89 755,0 78 531,0 58 747,0 62 791,0 56 430,5 301,5 56 129,0 95,5 71,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 489,0 23 179,0 1 248 937,0 414 628,0 1 244 894,0 864 588,2 450 278,3 414 309,9 99,9 33,2
12 Көлiк және коммуникация 406 593,0 397 372,0 397 372,0 282 059,0 397 372,0 379 744,0 97 685,0 282 059,0 100,0 71,0
13 Басқалар 68 093,0 68 093,0 57 205,0 36 491,7 44 721,0 38 775,2 2 290,8 36 484,4 100,0 63,8
14 Борышқа қызмет көрсету 6,6 9,0 9,0 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 1 500 411,0 1 501 642,3 1 501 642,3 1 117 245,3 1 117 245,3 1 117 245,3 0,0 1 117 245,3 100,0 74,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 571,0 49 116,0 49 116,0 47 723,0


42 907,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 44 541,0 54 086,0 54 086,0 47 723,0 47 723,0 47 722,5 0,0 47 722,5 100,0 88,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 44 541,0 54 086,0 54 086,0 47 723,0 47 723,0 47 722,5 0,0 47 722,5 100,0 88,2

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


4 815,5 0,0 96,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


4 815,5 0,0 96,9

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 571,0 -60 768,3 -60 768,3 -59 375,3


449 058,0


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 571,0 60 768,3 60 768,3 59 375,3


-449 058,0


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 44 541,0 44 541,0 44 541,0 38 178,0


38 178,0 100,0 85,7
7 қарыздар түсімі 44 541,0 44 541,0 44 541,0 38 178,0


38 178,0 100,0 85,7

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 21 197,3 21 197,3 21 197,3


-487 236,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


21 197,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


508 433,3