Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қазанға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 27 070 553,6 30 849 621,6 30 997 891,6 22 661 016,7


25 091 662,8 110,7 80,9

САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 15 307 466,0 12 900 052,6 12 900 052,6 9 385 784,3


9 674 438,9 103,1 75,0
1 Салықтық түсімдер 15 307 466,0 12 900 052,6 12 900 052,6 9 385 784,3


9 674 438,9 103,1 75,0

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 18 137,6 151 506,0 151 506,0 119 417,7


144 972,3 121,4 95,7
2 Салықтық емес түсiмдер 18 137,6 151 506,0 151 506,0 119 417,7


144 972,3 121,4 95,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 085 470,0 7 646 008,0 7 646 008,0 4 750 932,0


6 878 482,9 144,8 90,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 085 470,0 7 646 008,0 7 646 008,0 4 750 932,0


6 878 482,9 144,8 90,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 659 480,0 10 152 055,0 10 300 325,0 8 404 882,7


8 393 768,7 99,9 81,5
4 Трансферттердің түсімдері 5 659 480,0 10 152 055,0 10 300 325,0 8 404 882,7


8 393 768,7 99,9 81,5

II. ШЫҒЫНДАР 21 717 531,6 26 972 842,7 27 121 112,7 17 360 479,8 25 171 484,8 20 921 101,2 4 289 885,8 16 631 215,4 95,8 61,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 310 262,0 365 611,0 365 635,8 152 132,8 299 089,8 159 050,0 14 067,9 144 982,1 95,3 39,7
02 қорғаныс 20 004,0 52 554,0 52 554,0 40 806,0 50 017,0 40 670,6 115,5 40 555,1 99,4 77,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 51 330,0 58 767,0 58 767,0 41 978,0 54 385,0 51 488,1 10 199,1 41 289,1 98,4 70,3
04 Бiлiм беру 9 472 559,0 9 515 273,0 9 515 273,0 6 909 401,0 8 126 413,0 7 896 871,1 1 119 082,2 6 777 788,9 98,1 71,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 323 551,0 1 350 786,0 1 471 526,0 1 125 987,0 1 150 803,0 1 089 879,4 17 194,0 1 072 685,4 95,3 72,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 891 144,0 9 578 435,7 9 605 965,7 5 415 846,7 9 573 742,7 6 740 769,5 1 816 623,1 4 924 146,3 90,9 51,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 494 713,0 559 351,0 559 351,0 383 440,7 457 366,7 427 637,7 51 483,1 376 154,5 98,1 67,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 266 262,0 2 084 051,0 2 084 051,0 1 497 959,0 2 084 051,0 1 881 537,7 384 380,5 1 497 157,2 99,9 71,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 46 096,0 48 626,0 60 228,9 50 331,9 53 175,9 50 419,8 1 606,3 48 813,5 97,0 81,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 541,0 103 834,0 143 883,0 87 262,0 131 987,0 87 316,7 3 787,5 83 529,2 95,7 58,1
12 Көлiк және коммуникация 1 176 379,0 2 548 484,0 2 551 484,0 1 165 561,0 2 548 230,0 1 864 777,9 730 436,5 1 134 341,4 97,3 44,5
13 Басқалар 616 273,0 608 467,0 553 790,3 392 418,3 544 868,3 533 327,3 140 910,0 392 417,3 100,0 70,9
14 Борышқа қызмет көрсету 417,6 389,6 389,6 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 98 213,4 98 213,4 97 355,4 97 355,4 97 355,4 0,0 97 355,4 100,0 99,1

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0,0 0,0 0,0 0,0


-299,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 0,0 0,0


299,0 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0


299,0 0,0 0,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 353 022,0 3 876 778,9 3 876 778,9 5 300 536,9


8 460 746,4


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 353 022,0 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -5 300 536,9


-8 460 746,4


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 0,0


0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 0,0


0,0 0,0 0,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 52 085,1 52 085,1 52 085,1


-3 108 124,4


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


52 085,1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


3 160 209,5