Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қазанға арналған облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 14 090 883,9 15 122 586,1 15 491 271,1 10 743 388,5


10 580 625,2 98,5 68,3

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 10 624 815,0 11 027 375,0 11 027 375,0 7 319 210,5


7 153 170,9 97,7 64,9
1 Салықтық түсімдер 10 624 815,0 11 027 375,0 11 027 375,0 7 319 210,5


7 153 170,9 97,7 64,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 34 939,9 39 615,1 39 615,1 29 036,0


30 500,1 105,0 77,0
2 Салықтық емес түсiмдер 34 939,9 39 615,1 39 615,1 29 036,0


30 500,1 105,0 77,0

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 60 107,0 62 755,0 62 755,0 62 755,0


91 715,2 146,1 146,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 60 107,0 62 755,0 62 755,0 62 755,0


91 715,2 146,1 146,1

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 3 371 022,0 3 992 841,0 4 361 526,0 3 332 387,0


3 305 239,0 99,2 75,8
4 Трансферттердің түсімдері 3 371 022,0 3 992 841,0 4 361 526,0 3 332 387,0


3 305 239,0 99,2 75,8

II. ШЫҒЫНДАР 14 090 883,9 15 591 153,4 15 959 838,4 11 212 135,8 14 882 574,8 13 787 541,5 2 744 770,8 11 042 770,7 98,5 69,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 316 089,0 339 689,0 340 423,5 225 723,5 283 033,5 250 771,7 27 852,1 222 919,6 98,8 65,5
02 қорғаныс 19 933,0 24 933,0 24 933,0 16 591,0 21 222,0 16 881,3 999,0 15 882,3 95,7 63,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 74 596,0 79 375,0 79 375,0 30 242,0 72 563,0 44 091,2 13 961,2 30 130,1 99,6 38,0
04 Бiлiм беру 7 624 316,0 7 648 385,0 7 648 385,0 5 542 257,3 6 848 570,5 6 478 843,0 947 387,2 5 531 455,7 99,8 72,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 042 535,0 1 098 175,0 1 280 685,0 930 629,1 1 131 876,0 919 696,8 9 263,3 910 433,5 97,8 71,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 629 768,0 4 362 001,0 4 548 176,0 3 184 712,0 4 544 584,0 4 193 674,0 1 139 340,3 3 054 333,7 95,9 67,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 417 940,0 662 933,0 662 933,0 381 993,0 639 231,0 578 417,8 199 466,3 378 951,4 99,2 57,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 124 341,0 248 974,9 248 974,9 53 969,0 248 974,9 248 974,9 195 006,3 53 968,5 100,0 21,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 390,0 82 859,0 82 859,0 50 313,0 69 210,0 59 199,2 9 881,5 49 317,6 98,0 59,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 100,0 32 100,0 32 100,0 22 766,0 24 010,0 23 237,3 741,7 22 495,6 98,8 70,1
12 Көлiк және коммуникация 646 588,0 923 771,0 923 771,0 713 741,0 920 087,0 911 593,1 197 893,1 713 700,0 100,0 77,3
13 Басқалар 86 897,0 74 746,0 74 011,5 46 001,5 66 015,5 48 963,7 2 978,7 45 985,1 100,0 62,1
14 Борышқа қызмет көрсету 12,9 14,1 14,1 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 378,0 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 0,0 13 197,4 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 15 708,0 15 728,0 15 728,0 15 728,0


15 491,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 180,0


416,5 231,4 231,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 180,0 180,0 180,0


416,5 231,4 231,4

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -15 708,0 -484 295,3 -484 295,3 -484 475,3


-477 636,5


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 15 708,0 484 295,3 484 295,3 484 475,3


477 636,5


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0


15 908,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0


15 908,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 468 567,3 468 567,3 468 567,3


461 728,5


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


468 567,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


6 838,8