Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық Жаңаөзен қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 14 090 883,9 15 122 586,1 15 491 271,1 12 161 351,4


11 502 523,3 94,6 74,3

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 10 624 815,0 11 027 375,0 11 027 375,0 8 386 003,4


7 658 397,6 91,3 69,4
1 Салықтық түсімдер 10 624 815,0 11 027 375,0 11 027 375,0 8 386 003,4


7 658 397,6 91,3 69,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 34 939,9 39 615,1 39 615,1 33 205,0


35 100,9 105,7 88,6
2 Салықтық емес түсiмдер 34 939,9 39 615,1 39 615,1 33 205,0


35 100,9 105,7 88,6

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 60 107,0 62 755,0 62 755,0 62 755,0


96 042,8 153,0 153,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 60 107,0 62 755,0 62 755,0 62 755,0


96 042,8 153,0 153,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 3 371 022,0 3 992 841,0 4 361 526,0 3 679 388,0


3 712 982,0 100,9 85,1
4 Трансферттердің түсімдері 3 371 022,0 3 992 841,0 4 361 526,0 3 679 388,0


3 712 982,0 100,9 85,1

II. ШЫҒЫНДАР 14 090 883,9 15 591 153,4 15 959 838,4 12 630 098,7 15 249 962,8 14 259 383,1 2 323 077,0 11 936 306,0 94,5 74,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 316 089,0 339 689,0 340 423,5 253 982,5 297 841,5 268 174,6 23 198,8 244 975,8 96,5 72,0
02 қорғаныс 19 933,0 24 933,0 24 933,0 17 648,0 22 090,0 17 741,2 999,0 16 742,2 94,9 67,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 74 596,0 79 375,0 79 375,0 35 882,0 74 213,0 46 998,5 11 140,3 35 858,2 99,9 45,2
04 Бiлiм беру 7 624 316,0 7 648 385,0 7 648 385,0 6 121 039,3 7 140 126,5 6 790 676,3 765 200,0 6 025 476,4 98,4 78,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 042 535,0 1 098 175,0 1 280 685,0 1 044 875,1 1 180 023,0 1 026 454,4 8 563,5 1 017 890,9 97,4 79,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 629 768,0 4 362 001,0 4 548 176,0 3 568 284,0 4 542 919,0 4 190 913,1 936 761,6 3 254 151,4 91,2 71,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 417 940,0 662 933,0 662 933,0 469 340,0 645 024,0 598 059,8 198 596,2 399 463,7 85,1 60,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 124 341,0 248 974,9 248 974,9 88 968,9 248 974,9 248 974,9 160 006,3 88 968,5 100,0 35,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 390,0 82 859,0 82 859,0 54 085,0 72 039,0 62 313,2 9 544,4 52 768,8 97,6 63,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 100,0 32 100,0 32 100,0 24 310,0 25 523,0 24 718,1 741,7 23 976,3 98,6 74,7
12 Көлiк және коммуникация 646 588,0 923 771,0 923 771,0 891 232,0 921 146,0 912 633,8 196 868,0 715 765,8 80,3 77,5
13 Басқалар 86 897,0 74 746,0 74 011,5 47 254,5 66 845,5 58 527,7 11 457,1 47 070,7 99,6 63,6
14 Борышқа қызмет көрсету 12,9 14,1 14,1 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 378,0 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 0,0 13 197,4 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 15 708,0 15 728,0 15 728,0 15 728,0


15 387,3


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 180,0


520,2 289,0 289,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 180,0 180,0 180,0


520,2 289,0 289,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -15 708,0 -484 295,3 -484 295,3 -484 475,3


-449 170,1


VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ), 15 708,0 484 295,3 484 295,3 484 475,3


449 170,1


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0


15 908,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 15 908,0 15 908,0 15 908,0 15 908,0


15 908,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 468 567,3 468 567,3 468 567,3


433 262,1


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


468 567,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


35 305,3