Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Қарақия ауданны бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Қарақия ауданны бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 9 760 866,9 10 824 649,0 11 307 359,0 10 018 884,0


10 699 266,5 106,8 94,6

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 623 569,0 9 090 065,5 9 090 065,5 8 023 657,5


8 698 853,5 108,4 95,7
1 Салықтық түсімдер 8 623 569,0 9 090 065,5 9 090 065,5 8 023 657,5


8 698 853,5 108,4 95,7

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 071,9 10 887,5 10 887,5 10 735,5


11 372,8 105,9 104,5
2 Салықтық емес түсiмдер 4 071,9 10 887,5 10 887,5 10 735,5


11 372,8 105,9 104,5

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 32 287,0 70 207,0 70 207,0 69 901,0


71 557,1 102,4 101,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 32 287,0 70 207,0 70 207,0 69 901,0


71 557,1 102,4 101,9

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 100 939,0 1 653 489,0 2 136 199,0 1 914 590,0


1 917 483,0 100,2 89,8
4 Трансферттердің түсімдері 1 100 939,0 1 653 489,0 2 136 199,0 1 914 590,0


1 917 483,0 100,2 89,8

II. ШЫҒЫНДАР 9 760 866,9 10 903 730,1 11 386 440,1 10 125 998,1 10 593 593,1 9 933 575,7 323 542,0 9 610 033,7 94,9 84,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 334 207,0 409 354,4 474 680,9 411 751,9 449 123,9 349 655,0 11 926,8 337 728,2 82,0 71,1
02 Қорғаныс 3 000,0 2 100,0 2 100,0 2 024,0 2 100,0 2 100,0 1 008,0 1 092,0 54,0 52,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7 448,0 1 592,0 1 592,0 1 592,0 1 592,0 1 588,1 0,0 1 588,1 99,8 99,8
04 Бiлiм беру 3 312 766,0 3 349 382,0 3 349 941,0 3 066 147,0 3 186 143,0 3 010 151,1 115 896,8 2 894 254,3 94,4 86,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 089,0 529 128,0 675 745,0 602 959,0 634 684,0 614 553,6 68 946,6 545 607,0 90,5 80,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 594 575,0 1 185 974,0 1 473 302,0 1 392 356,0 1 473 302,0 1 363 041,3 106 412,4 1 256 629,0 90,3 85,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 226 428,0 271 341,0 271 341,0 258 093,0 265 980,0 252 303,0 3 385,1 248 918,0 96,4 91,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 125 866,0 123 783,0 123 815,0 106 817,0 109 145,0 101 429,7 1 742,3 99 687,5 93,3 80,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 27 077,0 39 305,0 39 327,0 37 757,0 38 162,0 22 733,0 137,7 22 595,3 59,8 57,5
12 Көлiк және коммуникация 352 796,0 564 119,0 564 119,0 383 825,0 564 119,0 372 743,6 13 099,3 359 644,3 93,7 63,8
13 Басқалар 113 347,0 112 978,0 95 803,5 95 762,0 95 762,0 95 718,2 987,2 94 731,0 98,9 98,9
14 Борышқа қызмет көрсету 38,9 650,1 650,1 605,6 605,6 605,6 0,0 605,6 100,0 93,1
15 Трансферттер 4 260 229,0 4 314 023,6 4 314 023,6 3 766 308,6 3 772 874,6 3 746 953,5 0,0 3 746 953,5 99,5 86,9

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -337 010,0 -138 531,1 -138 531,1 -116 089,5


72 453,7


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 129 695,5 129 695,5 101 662,5 129 695,5 101 662,5 0,0 101 662,5 100,0 78,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 129 695,5 129 695,5 101 662,5 129 695,5 101 662,5 0,0 101 662,5 100,0 78,4

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 217 752,0


29 208,8 13,4 10,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 217 752,0


29 208,8 13,4 10,9

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 337 010,0 59 450,0 59 450,0 8 975,4


1 016 779,1


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -337 010,0 -59 450,0 -59 450,0 -8 975,4


-1 016 779,1


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 662,5 101 662,5 101 662,5


101 662,5 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 662,5 101 662,5 101 662,5


101 662,5 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 217 752,0 217 752,0 196 112,6 0,0 196 112,6 90,1 73,1
16 қарыздарды өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 217 752,0 217 752,0 196 112,6 0,0 196 112,6 90,1 73,1

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 107 114,1 107 114,1 107 114,1


-922 329,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


107 114,1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


1 029 443,1