Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 6 485 170,8 7 725 507,6 8 423 971,6 8 134 252,0


7 993 136,9 98,3 94,9

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 341 282,0 5 382 813,4 5 382 813,4 5 187 078,0


5 052 440,8 97,4 93,9
1 Салықтық түсімдер 4 341 282,0 5 382 813,4 5 382 813,4 5 187 078,0


5 052 440,8 97,4 93,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 501,8 8 992,2 8 992,2 7 999,0


9 128,5 114,1 101,5
2 Салықтық емес түсiмдер 5 501,8 8 992,2 8 992,2 7 999,0


9 128,5 114,1 101,5

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 11 347,0 11 371,0 11 371,0 10 426,0


11 918,7 114,3 104,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 11 347,0 11 371,0 11 371,0 10 426,0


11 918,7 114,3 104,8

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 2 127 040,0 2 322 331,0 3 020 795,0 2 928 749,0


2 919 649,0 99,7 96,7
4 Трансферттердің түсімдері 2 127 040,0 2 322 331,0 3 020 795,0 2 928 749,0


2 919 649,0 99,7 96,7

II. ШЫҒЫНДАР 6 485 170,8 7 731 118,5 8 429 582,5 8 137 078,3 8 235 105,3 7 851 669,0 428 523,1 7 423 145,8 91,2 88,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 417 685,0 425 770,7 504 049,7 486 737,7 488 392,7 420 204,7 21 228,7 398 976,0 82,0 79,2
02 қорғаныс 10 727,0 13 774,0 13 774,0 13 580,0 13 585,0 11 228,6 1 932,2 9 296,4 68,5 67,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0,0 5 437,0 5 437,0 5 116,0 5 146,0 4 532,0 200,0 4 332,0 84,7 79,7
04 Бiлiм беру 3 487 301,0 3 485 313,0 3 549 933,0 3 326 228,0 3 384 012,0 3 181 247,7 106 704,2 3 074 543,5 92,4 86,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 338 352,0 363 993,0 392 595,0 385 713,0 387 494,0 352 998,2 1 071,3 351 926,9 91,2 89,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 471 564,0 515 466,0 693 032,0 680 078,0 693 032,0 661 364,6 100 545,7 560 818,9 82,5 80,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 266 346,0 265 750,0 265 750,0 247 100,0 260 738,0 240 743,4 83,8 240 659,6 97,4 90,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 136 933,0 135 410,9 135 410,9 134 633,9 134 643,9 126 685,2 4 951,1 121 734,0 90,4 89,9
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 24 704,0 22 540,4 372 540,4 370 900,4 371 617,4 369 322,3 4 455,6 364 866,7 98,4 97,9
12 Көлiк және коммуникация 1 263 857,0 1 565 784,0 1 565 784,0 1 556 331,0 1 565 784,0 1 559 782,2 182 796,3 1 376 985,9 88,5 87,9
13 Басқалар 67 668,0 62 904,0 62 301,0 61 724,0 61 724,0 54 623,9 4 554,2 50 069,7 81,1 80,4
14 Борышқа қызмет көрсету 33,8 39,2 39,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 0,0 868 936,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 77 586,0 85 905,0 85 905,0 110 347,0


77 489,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 110 347,0 110 347,0 110 347,0 110 347,0 106 971,4 6 363,0 100 608,4 91,2 91,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 110 347,0 110 347,0 110 347,0 110 347,0 106 971,4 6 363,0 100 608,4 91,2 91,2

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


23 119,2 0,0 94,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


23 119,2 0,0 94,6

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -77 586,0 -91 515,9 -91 515,9 -113 173,3


492 501,8


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 77 586,0 91 515,9 91 515,9 113 173,3


-492 501,8


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 994,0 101 994,0 101 994,0


101 994,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 994,0 101 994,0 101 994,0


101 994,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 13 963,9 13 963,9 11 179,3


-594 495,8


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


13 963,9


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


608 459,8