Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 27 070 553,6 30 962 839,6 31 021 744,6 28 489 721,7


29 233 394,2 102,6 94,2

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 15 307 466,0 13 333 318,6 13 333 318,6 12 068 188,3


12 095 550,7 100,2 90,7
1 Салықтық түсімдер 15 307 466,0 13 333 318,6 13 333 318,6 12 068 188,3


12 095 550,7 100,2 90,7

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 18 137,6 156 620,0 156 620,0 154 143,7


167 945,2 109,0 107,2
2 Салықтық емес түсiмдер 18 137,6 156 620,0 156 620,0 154 143,7


167 945,2 109,0 107,2

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 085 470,0 7 744 117,0 7 744 117,0 6 854 516,0


7 561 525,6 110,3 97,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 085 470,0 7 744 117,0 7 744 117,0 6 854 516,0


7 561 525,6 110,3 97,6

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 659 480,0 9 728 784,0 9 787 689,0 9 412 873,7


9 408 372,7 100,0 96,1
4 Трансферттердің түсімдері 5 659 480,0 9 728 784,0 9 787 689,0 9 412 873,7


9 408 372,7 100,0 96,1

II. ШЫҒЫНДАР 21 717 531,6 27 086 060,7 27 144 965,7 23 589 184,8 26 602 591,8 25 368 484,2 3 761 343,9 21 607 140,2 91,6 79,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 310 262,0 295 397,0 295 421,8 234 554,8 274 487,8 214 905,3 25 962,1 188 943,1 80,6 64,0
02 қорғаныс 20 004,0 52 554,0 52 554,0 51 673,0 51 754,0 48 212,6 1 041,8 47 170,8 91,3 89,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 51 330,0 56 836,0 56 836,0 51 829,0 55 471,0 53 412,7 4 949,1 48 463,6 93,5 85,3
04 Бiлiм беру 9 472 559,0 9 460 091,0 9 460 091,0 8 584 967,0 9 037 462,0 8 848 166,7 415 270,7 8 432 896,0 98,2 89,1
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 323 551,0 1 410 533,0 1 441 908,0 1 385 725,0 1 398 034,0 1 358 937,7 4 794,2 1 354 143,5 97,7 93,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 891 144,0 8 847 655,7 8 875 185,7 7 349 731,7 8 871 350,7 8 190 708,7 2 083 093,3 6 107 615,4 83,1 68,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 494 713,0 606 125,0 606 125,0 545 599,7 570 556,7 539 532,8 17 758,7 521 774,1 95,6 86,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 266 262,0 2 797 181,0 2 797 181,0 2 612 490,0 2 797 181,0 2 773 870,2 310 738,5 2 463 131,8 94,3 88,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 46 096,0 52 194,0 63 796,9 59 437,9 60 437,9 56 269,7 999,6 55 270,1 93,0 86,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 541,0 106 450,0 114 850,0 99 063,0 109 891,0 100 822,5 10 087,9 90 734,6 91,6 79,0
12 Көлiк және коммуникация 1 176 379,0 2 730 995,0 2 733 995,0 1 986 254,0 2 732 906,0 2 542 292,9 821 810,6 1 720 482,3 86,6 62,9
13 Басқалар 616 273,0 571 446,0 548 418,3 530 218,3 545 418,3 543 711,0 64 837,4 478 873,6 90,3 87,3
14 Борышқа қызмет көрсету 417,6 389,6 389,6 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 98 213,4 98 213,4 97 641,4 97 641,4 97 641,4 0,0 97 641,4 100,0 99,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0,0 0,0 0,0 0,0


-332,1


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 0,0 0,0


332,1 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0


332,1 0,0 0,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 353 022,0 3 876 778,9 3 876 778,9 4 900 536,9


7 626 586,0


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 353 022,0 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -4 900 536,9


-7 626 586,0


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 400 000,0


310 000,0 77,5 21,8
7 қарыздар түсімі 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 400 000,0


310 000,0 77,5 21,8

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 52 085,1 52 085,1 52 085,1


-2 583 964,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


52 085,1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


2 636 049,2