Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 158 730 713,2 171 490 556,1 177 323 887,1 160 955 784,3


157 087 335,3 97,6 88,6

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 114 827 307,0 117 601 567,8 117 601 567,8 106 700 060,1


102 161 053,8 95,7 86,9
1 Салықтық түсімдер 114 827 307,0 117 601 567,8 117 601 567,8 106 700 060,1


102 161 053,8 95,7 86,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 148 786,2 3 074 440,3 3 074 440,3 2 942 665,5


2 854 681,8 97,0 92,9
2 Салықтық емес түсiмдер 148 786,2 3 074 440,3 3 074 440,3 2 942 665,5


2 854 681,8 97,0 92,9

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 393 361,0 8 187 673,0 8 187 673,0 7 294 884,0


8 053 425,0 110,4 98,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 393 361,0 8 187 673,0 8 187 673,0 7 294 884,0


8 053 425,0 110,4 98,4

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 37 361 259,0 42 626 875,0 48 460 206,0 44 018 174,7


44 018 174,7 100,0 90,8
4 Трансферттердің түсімдері 37 361 259,0 42 626 875,0 48 460 206,0 44 018 174,7


44 018 174,7 100,0 90,8

II. ШЫҒЫНДАР 152 421 070,2 167 504 432,6 173 337 763,6 156 995 289,9 167 439 171,6 161 033 283,7 15 347 215,7 145 686 068,0 92,8 84,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 939 490,0 7 483 171,6 7 892 468,4 7 401 691,9 7 631 248,9 6 871 689,2 608 831,1 6 262 858,1 84,6 79,4
02 қорғаныс 1 163 983,0 1 080 727,0 1 080 727,0 1 061 148,5 1 070 295,0 859 202,2 94 609,5 764 592,7 72,1 70,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 155 477,0 6 128 768,9 6 128 768,9 5 635 578,4 5 911 451,4 5 510 586,0 801 483,9 4 709 102,1 83,6 76,8
04 Бiлiм беру 47 174 995,0 47 611 783,5 47 785 188,5 43 843 619,1 45 970 351,5 44 434 943,3 2 152 631,7 42 282 311,6 96,4 88,5
05 Денсаулық сақтау 19 865 552,0 21 015 400,0 21 015 400,0 18 322 184,0 20 984 363,0 20 569 109,7 3 208 834,1 17 360 275,6 94,8 82,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 028 766,0 6 203 384,8 6 789 054,8 6 285 713,4 6 530 303,8 6 042 970,8 191 303,3 5 851 667,5 93,1 86,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 17 080 648,0 23 341 946,2 25 038 408,2 22 299 993,2 24 965 053,2 23 772 845,1 4 525 073,8 19 247 771,4 86,3 76,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 490 880,0 7 263 462,9 7 263 462,9 6 825 646,9 7 069 093,3 6 821 985,4 262 268,9 6 559 716,5 96,1 90,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 460 774,0 3 181 672,9 3 181 672,9 2 742 408,9 3 181 672,9 3 032 863,0 451 360,4 2 581 502,6 94,1 81,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 153 793,0 4 229 950,3 4 243 630,2 3 779 060,0 4 051 417,7 3 813 771,5 458 184,9 3 355 586,6 88,8 79,1
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 583 685,0 631 448,5 3 763 103,5 3 718 090,5 3 737 969,5 3 638 029,4 788 583,3 2 849 446,0 76,6 75,7
12 Көлiк және коммуникация 7 713 928,0 10 533 086,0 10 547 615,0 9 250 376,0 10 453 747,0 9 964 790,4 1 686 014,7 8 278 775,7 89,5 78,5
13 Басқалар 3 804 534,2 2 697 722,0 2 506 355,3 2 405 249,5 2 451 108,8 2 295 323,3 118 036,1 2 177 287,1 90,5 86,9
14 Борышқа қызмет көрсету 1 250,0 1 395,4 1 395,4 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 25 803 315,0 26 100 512,6 26 100 512,6 23 424 529,6 23 431 095,6 23 405 174,5 0,0 23 405 174,5 99,9 89,7

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -462 762,0 4 622 977,7 4 622 977,7 4 102 354,0


4 560 355,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 852 133,0 5 765 917,0 5 765 917,0 5 011 410,0 5 765 917,0 4 978 503,9 6 363,0 4 972 140,9 99,2 86,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 0,0 690 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 3 848 323,0 3 848 323,0 3 121 849,0 3 848 323,0 3 121 849,0 0,0 3 121 849,0 100,0 81,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 731 745,0 777 676,0 777 676,0 749 643,0 777 676,0 746 266,9 6 363,0 739 903,9 98,7 95,1
13 Басқалар 120 388,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 420 388,0 0,0 420 388,0 93,4 93,4

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 314 895,0 1 142 939,3 1 142 939,3 909 056,0


411 785,7 45,3 36,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 314 895,0 1 142 939,3 1 142 939,3 909 056,0


411 785,7 45,3 36,0

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0


1 704 120,7


ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 721 075,0 0,0 1 721 075,0 91,3 91,3
13 Басқалар 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 721 075,0 0,0 1 721 075,0 91,3 91,3

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 810 784,0 -2 522 677,2 -2 522 677,2 -2 027 682,6


5 136 791,4


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 810 784,0 2 522 677,2 2 522 677,2 2 027 682,6


-5 136 791,4


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 7 287 940,0


7 287 940,0 100,0 90,9
7 қарыздар түсімі 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 7 287 940,0


7 287 940,0 100,0 90,9

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 256 497,3 6 256 497,3 6 256 497,2 0,0 6 256 497,2 100,0 96,4
16 қарыздарды өтеу 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 256 497,3 6 256 497,3 6 256 497,2 0,0 6 256 497,2 100,0 96,4

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 999 024,5 999 024,5 996 239,9


-6 168 234,2


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


999 024,6


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


7 167 258,8