Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қаңтарға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 қаңтарға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық 
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 107 424 070,2 119 481 949,1 125 258 405,1 125 258 405,1 122 752 022,1 98,0 98,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 64 241 963,0 66 903 248,9 66 903 248,9 66 903 248,9 64 153 846,1 95,9 95,9
1 Салықтық түсімдер 64 241 963,0 66 903 248,9 66 903 248,9 66 903 248,9 64 153 846,1 95,9 95,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 59 694,2 3 090 757,8 3 090 757,8 3 090 757,8 3 333 192,1 107,8 107,8
2 Салықтық емес түсiмдер 59 694,2 3 090 757,8 3 090 757,8 3 090 757,8 3 333 192,1 107,8 107,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 014,0 1 637,0 1 637,0 1 637,0 2 222,5 135,8 135,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 014,0 1 637,0 1 637,0 1 637,0 2 222,5 135,8 135,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТүСІМДЕРІ 43 119 399,0 49 486 305,4 55 262 761,4 55 262 761,4 55 262 761,4 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 43 119 399,0 49 486 305,4 55 262 761,4 55 262 761,4 55 262 761,4 100,0 100,0
II. ШЫҒЫНДАР 106 467 449,2 117 517 056,8 123 293 512,8 123 293 512,8 ########### 123 041 949,3 1 054 215,7 121 987 733,5 98,9 98,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 563 140,0 4 861 819,0 4 861 819,0 4 861 819,0 4 861 819,0 4 854 238,6 444 331,9 4 409 906,7 90,7 90,7
02 қорғаныс 1 075 248,0 826 344,0 826 344,0 826 344,0 826 344,0 821 067,2 8 317,0 812 750,2 98,4 98,4
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 988 110,0 5 930 605,0 5 930 605,0 5 930 605,0 5 930 605,0 5 928 850,1 79,1 5 928 770,9 100,0 100,0
04 Бiлiм беру 15 033 804,0 14 905 262,0 15 137 749,0 15 137 749,0 15 137 749,0 15 119 106,9 49 744,0 15 069 363,0 99,5 99,5
05 Денсаулық сақтау 19 865 552,0 21 053 692,0 21 053 692,0 21 053 692,0 21 053 692,0 21 037 223,9 283 942,2 20 753 281,6 98,6 98,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 678 381,0 2 444 252,0 3 029 922,0 3 029 922,0 3 029 922,0 3 021 842,4 4 102,7 3 017 739,7 99,6 99,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 227 588,0 10 170 981,0 15 042 767,0 15 042 767,0 15 042 767,0 15 039 417,0 103 146,3 14 936 270,7 99,3 99,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 466 379,0 4 851 681,0 4 857 927,0 4 857 927,0 4 857 927,0 4 846 417,9 84 252,8 4 762 165,1 98,0 98,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 70 171,0 10 902,0 10 902,0 10 902,0 10 902,0 10 150,9 8 149,8 2 001,1 18,4 18,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 427 050,0 3 242 099,0 3 244 144,0 3 244 144,0 3 244 144,0 3 215 036,5 21 224,2 3 193 812,3 98,4 98,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 369 392,0 362 676,0 379 742,0 379 742,0 379 742,0 376 901,0 100,0 376 801,0 99,2 99,2
12 Көлiк және коммуникация 4 929 262,0 5 005 161,0 5 200 698,0 5 200 698,0 5 200 698,0 5 131 455,8 42 440,5 5 089 015,3 97,9 97,9
13 Басқалар 11 174 420,2 11 795 937,0 11 661 556,0 11 661 556,0 11 661 556,0 11 584 597,4 4 385,1 11 580 212,3 99,3 99,3
14 Борышқа  қызмет көрсету 1 250,0 1 399,1 1 399,1 1 399,1 1 399,1 1 396,9 0,0 1 396,9 99,8 99,8
15 Трансферттер 27 597 702,0 32 054 246,7 32 054 246,7 32 054 246,7 32 054 246,7 32 054 246,7 0,0 32 054 246,7 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -5 815 784,0 1 808 652,7 1 808 652,7 1 808 652,7 493 236,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 852 133,0 8 343 944,0 8 343 944,0 8 343 944,0 8 343 944,0 7 028 528,0 0,0 7 028 528,0 84,2 84,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 0,0 690 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 6 472 281,0 6 472 281,0 6 472 281,0 6 472 281,0 5 156 865,0 0,0 5 156 865,0 79,7 79,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 0,0 731 745,0 100,0 100,0
13 Басқалар 120 388,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 0,0 449 918,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 6 667 917,0 6 535 291,3 6 535 291,3 6 535 291,3 6 535 291,2 100,0 100,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 667 917,0 6 535 291,3 6 535 291,3 6 535 291,3 6 535 291,2 100,0 100,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 961 621,0 1 847 620,7 1 847 620,7 1 847 620,7 1 703 837,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 961 621,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 734 575,0 0,0 1 734 575,0 93,0 93,0
13 Басқалар 961 621,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 864 575,0 1 734 575,0 0,0 1 734 575,0 93,0 93,0
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 16 954,3 16 954,3 16 954,3 30 738,1 181,3 181,3
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 16 954,3 16 954,3 16 954,3 30 738,1 181,3 181,3
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 810 784,0 -1 691 381,1 -1 691 381,1 -1 691 381,1 -1 432 785,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 810 784,0 1 691 381,1 1 691 381,1 1 691 381,1 1 432 785,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 8 014 414,0 8 014 414,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 8 014 414,0 8 014 414,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,2 0,0 6 490 761,2 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,3 6 490 761,2 0,0 6 490 761,2 100,0 100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 167 728,4 167 728,4 167 728,4 -90 867,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 167 728,4
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1