Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 046 206,6 7 606 043,9 9 060 843,9 9 060 843,9 9 137 788,3 100,8 100,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 312 048,0 4 391 780,0 4 391 780,0 4 391 780,0 4 458 345,6 101,5 101,5
1 Салықтық түсімдер 4 312 048,0 4 391 780,0 4 391 780,0 4 391 780,0 4 458 345,6 101,5 101,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 949,6 9 208,9 9 208,9 9 208,9 9 847,3 106,9 106,9
2 Салықтық емес түсiмдер 4 949,6 9 208,9 9 208,9 9 208,9 9 847,3 106,9 106,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 68 932,0 94 276,0 94 276,0 94 276,0 104 016,7 110,3 110,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 68 932,0 94 276,0 94 276,0 94 276,0 104 016,7 110,3 110,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТүСІМДЕРІ 2 660 277,0 3 110 779,0 4 565 579,0 4 565 579,0 4 565 578,6 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 2 660 277,0 3 110 779,0 4 565 579,0 4 565 579,0 4 565 578,6 100,0 100,0
II. ШЫҒЫНДАР 7 046 206,6 7 617 696,2 9 072 496,2 9 072 496,2 9 072 496,2 9 062 387,2 2 392,4 9 059 994,7 99,9 99,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 318 981,0 370 403,0 422 276,0 422 276,0 422 276,0 416 867,7 281,0 416 586,7 98,7 98,7
02 қорғаныс 11 127,0 10 127,0 10 127,0 10 127,0 10 127,0 10 126,3 0,0 10 126,3 100,0 100,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 8 782,0 622,0 622,0 622,0 622,0 619,9 0,0 619,9 99,7 99,7
04 Бiлiм беру 2 982 542,0 2 975 052,5 2 975 052,5 2 975 052,5 2 975 052,5 2 974 425,0 240,0 2 974 185,0 100,0 100,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 218 005,0 191 431,7 215 068,7 215 068,7 215 068,7 212 595,1 0,0 212 595,1 98,8 98,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 176 961,0 1 830 540,4 1 976 457,4 1 976 457,4 1 976 457,4 1 976 210,4 1 290,0 1 974 920,4 99,9 99,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 245 135,0 211 009,0 211 009,0 211 009,0 211 009,0 210 485,1 0,8 210 484,2 99,8 99,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 83 081,0 81 680,0 81 680,0 81 680,0 81 680,0 81 668,4 0,0 81 668,4 100,0 100,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 489,0 16 736,0 1 250 109,0 1 250 109,0 1 250 109,0 1 249 867,5 2,3 1 249 865,2 100,0 100,0
12 Көлiк және коммуникация 406 593,0 388 765,0 388 765,0 388 765,0 388 765,0 388 200,0 0,0 388 200,0 99,9 99,9
13 Басқалар 68 093,0 39 678,0 39 678,0 39 678,0 39 678,0 39 670,3 578,3 39 092,0 98,5 98,5
14 Борышқа қызмет көрсету 6,6 9,3 9,3 9,3 9,3 9,2 0,0 9,2 99,1 99,1
15 Трансферттер 1 500 411,0 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 0,0 1 501 642,3 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 571,0 49 116,0 49 116,0 49 116,0 46 907,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 7 178,4 144,4 144,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 7 178,4 144,4 144,4
IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 571,0 -60 768,3 -60 768,3 -60 768,3 30 886,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 571,0 60 768,3 60 768,3 60 768,3 -30 886,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0 4 970,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0 4 970,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 21 197,3 21 197,3 21 197,3 -70 457,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 21 197,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7