Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 наурызға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық 
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 99 429 939,7 100 036 566,9 10 400 954,3 12 899 812,8 124,0 12,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 8 144 639,5 10 664 613,4 130,9 15,3
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 8 144 639,5 10 664 613,4 130,9 15,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 3 079 767,7 3 087 767,7 294 423,5 273 308,2 92,8 8,9
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 3 079 767,7 3 087 767,7 294 423,5 273 308,2 92,8 8,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 997,1 100,0 43,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 997,1 100,0 43,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 26 718 751,0 27 317 378,2 1 960 894,2 1 960 894,2 100,0 7,2
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 26 718 751,0 27 317 378,2 1 960 894,2 1 960 894,2 100,0 7,2
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 99 116 131,7 99 962 758,9 11 903 934,3 38 255 252,3 24 849 794,7 14 109 819,4 10 739 975,3 90,2 10,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 2 366 696,0 2 606 696,0 514 992,0 1 615 609,0 657 775,3 245 625,4 412 150,0 80,0 15,8
02 қорғаныс 394 070,0 394 070,0 394 070,0 3 768,0 73 410,0 4 414,0 1 896,0 2 518,0 66,8 0,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 760 435,0 5 760 435,0 487 871,0 836 362,0 514 704,7 89 084,2 425 620,5 87,2 7,4
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 16 234 224,0 16 258 852,0 1 162 993,0 7 397 494,0 6 656 093,5 5 629 656,1 1 026 437,5 88,3 6,3
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 11 936 786,0 11 936 786,0 1 241 402,0 8 076 061,0 5 832 075,5 5 234 715,2 597 360,3 48,1 5,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 081 423,0 2 272 403,0 248 863,0 781 074,0 388 160,8 197 777,9 190 383,0 76,5 8,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 7 824 979,0 7 825 425,0 95 337,0 3 890 937,0 101 795,6 32 420,0 69 375,6 72,8 0,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 074 735,0 5 074 735,0 760 415,5 3 075 570,5 2 167 047,0 1 458 000,7 709 046,4 93,2 14,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 2 096,0 2 096,0 1 000,0 2 096,0 1 316,4 921,5 394,9 39,5 18,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 1 992 918,0 1 992 918,0 79 163,0 950 291,0 133 705,5 74 072,9 59 632,5 75,3 3,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 137 521,0 212 313,0 18 597,0 47 597,0 19 906,7 8 187,7 11 719,0 63,0 5,5
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 5 196 164,0 5 196 164,0 295 937,0 3 000 261,0 1 245 959,0 992 794,2 253 164,8 85,5 4,9
13 Басқалар 2 561 511,9 2 561 511,9 2 481 614,3 572 454,0 2 087 348,0 705 698,8 144 667,7 561 031,0 98,0 22,6
14 Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 546 056,0 37 941 734,8 6 419 173,8 6 419 173,8 6 419 173,8 0,0 6 419 173,8 100,0 16,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 034 479,0 3 034 479,0 -16 554,0 -16 554,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 3 701 068,0 3 701 068,0 70 000,0 1 336 788,0 70 000,0 0,0 70 000,0 100,0 1,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 2 786 827,0 2 786 827,0 70 000,0 1 336 788,0 70 000,0 0,0 70 000,0 100,0 2,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 663 682,0 663 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 86 554,0 86 554,0 100,0 13,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 86 554,0 86 554,0 100,0 13,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0 3 808,0 0,0 3 808,0 100,0 3,5
13 Басқалар 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0 3 808,0 0,0 3 808,0 100,0 3,5
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -2 829 479,0 -3 069 479,0 -1 490 234,0 2 172 583,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 2 829 479,0 3 069 479,0 1 490 234,0 -2 172 583,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 1 336 788,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 1 336 788,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 86 554,0 86 554,0 86 554,0 0,0 86 554,0 100,0 13,1
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 86 554,0 86 554,0 86 554,0 0,0 86 554,0 100,0 13,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 240 000,0 240 000,0 -2 086 029,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 344 625,6