Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 сәуірге арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 сәуірге арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 99 429 939,7 100 036 566,9 17 452 217,8 19 033 129,4 109,1 19,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 13 078 252,0 14 883 949,0 113,8 21,4
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 13 078 252,0 14 883 949,0 113,8 21,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 3 079 767,7 3 087 767,7 682 390,5 409 527,1 60,0 13,3
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 3 079 767,7 3 087 767,7 682 390,5 409 527,1 60,0 13,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 997,1 100,0 43,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 997,1 100,0 43,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 26 718 751,0 27 317 378,2 3 690 578,2 3 738 656,2 101,3 13,7
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 26 718 751,0 27 317 378,2 3 690 578,2 3 738 656,2 101,3 13,7
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 99 116 131,7 99 962 758,9 18 690 906,8 47 616 439,8 32 674 729,2 14 577 697,8 18 097 031,5 96,8 18,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 2 366 696,0 2 606 696,0 735 330,0 1 614 671,0 895 990,1 336 877,1 559 113,0 76,0 21,4
02 Қорғаныс 394 070,0 394 070,0 394 070,0 20 626,0 331 869,0 23 886,8 15 436,7 8 450,2 41,0 2,1
03 Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 760 435,0 5 760 435,0 750 355,0 1 403 420,0 790 544,2 40 278,9 750 265,3 100,0 13,0
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 16 234 224,0 16 258 852,0 1 904 835,0 7 475 946,0 6 935 700,6 5 061 521,9 1 874 178,7 98,4 11,5
05 Денсаулықсақтау 11 936 786,0 11 936 786,0 11 936 786,0 2 313 700,0 11 302 836,0 7 908 552,8 5 879 591,7 2 028 961,0 87,7 17,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 081 423,0 2 272 403,0 437 393,0 1 086 009,0 723 418,4 316 119,9 407 298,5 93,1 17,9
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 7 824 979,0 7 824 979,0 7 825 425,0 519 163,0 5 482 839,0 560 866,8 62 742,9 498 124,0 95,9 6,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 5 074 735,0 5 074 735,0 5 074 735,0 1 157 695,0 3 245 931,0 2 412 154,7 1 269 171,0 1 142 983,6 98,7 22,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 2 096,0 2 096,0 2 096,0 2 096,0 1 316,4 921,5 394,9 18,8 18,8
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 1 992 918,0 1 992 918,0 197 850,0 1 064 348,0 755 912,1 564 289,4 191 622,8 96,9 9,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала қҰрылысы және қҰрылыс қызметі 137 521,0 137 521,0 212 313,0 31 182,0 130 725,0 31 349,5 8 440,9 22 908,6 73,5 10,8
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 5 196 164,0 5 196 164,0 797 066,0 3 159 805,0 1 693 425,1 896 922,7 796 502,4 99,9 15,3
13 Басқалар 2 561 511,9 2 561 511,9 2 481 614,3 593 677,0 2 086 006,0 711 673,0 125 383,2 586 289,8 98,8 23,6
14 Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 546 056,0 37 941 734,8 9 227 970,8 9 227 970,8 9 227 970,8 0,0 9 227 970,8 100,0 24,3
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 034 479,0 3 034 479,0 558 426,0 502 826,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 3 701 068,0 3 701 068,0 688 257,0 1 941 313,0 688 257,0 0,0 688 257,0 100,0 18,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 2 786 827,0 2 786 827,0 2 786 827,0 334 291,0 1 336 788,0 334 291,0 0,0 334 291,0 100,0 12,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 663 682,0 663 682,0 353 966,0 353 966,0 353 966,0 0,0 353 966,0 100,0 53,3
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 129 831,0 185 431,0 142,8 27,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 129 831,0 185 431,0 142,8 27,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0 3 808,0 0,0 3 808,0 100,0 3,5
13 Басқалар 108 808,0 108 808,0 108 808,0 3 808,0 3 808,0 3 808,0 0,0 3 808,0 100,0 3,5
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -2 829 479,0 -3 069 479,0 -1 800 923,0 429 463,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 2 829 479,0 3 069 479,0 1 800 923,0 -429 463,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТүСІМІ 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 1 690 754,0 353 966,0 20,9 10,1
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 1 690 754,0 353 966,0 20,9 10,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 129 831,0 129 831,0 129 831,0 0,0 129 831,0 100,0 19,6
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 129 831,0 129 831,0 129 831,0 0,0 129 831,0 100,0 19,6
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 240 000,0 240 000,0 -653 598,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 912 195,0