Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


 

        2017 жылғы 1 мамырға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп      
   Маңғыстау облысы                     
Кезеңділігі  айлық                     
өлшем бірілігі:  мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 109 389 567,9 109 580 547,9 27 988 497,0       27 636 598,3 98,7 25,2
      САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 20 917 268,6       20 859 075,5 99,7 29,3
1     Салықтық түсімдер 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 20 917 268,6       20 859 075,5 99,7 29,3
      САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 827 944,1       535 256,1 64,6 13,2
2     Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 827 944,1       535 256,1 64,6 13,2
      НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1       1 594,5 159,9 69,9
3     Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1       1 594,5 159,9 69,9
      ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 6 242 287,2       6 240 672,2 100,0 18,1
4     Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 6 242 287,2       6 240 672,2 100,0 18,1
      II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 108 204 734,0 108 395 714,0 28 243 740,1 65 825 417,5 42 090 935,8 14 738 614,7 27 352 321,1 96,8 25,2
01     Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 054 953,0 3 054 953,0 1 126 699,0 2 174 885,0 1 492 850,6 410 744,8 1 082 105,9 96,0 35,4
02     қорғаныс 394 070,0 420 556,0 420 556,0 22 515,0 394 264,0 81 965,7 60 258,9 21 706,8 96,4 5,2
03     қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 792 378,0 5 794 378,0 1 131 762,0 2 154 711,0 1 549 641,3 422 638,9 1 127 002,5 99,6 19,4
04     Бiлiм беру 16 234 224,0 21 416 664,0 21 441 292,0 3 562 480,0 19 187 332,0 7 292 495,7 4 337 357,1 2 955 138,6 83,0 13,8
05     Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 570 540,8 3 559 465,8 10 458 468,8 9 501 212,4 5 944 509,8 3 556 702,5 99,9 28,3
06     әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 392 715,0 2 583 695,0 822 195,0 1 363 151,0 1 095 532,1 317 239,7 778 292,4 94,7 30,1
07     Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 544 242,1 9 564 688,1 1 552 194,0 7 472 112,0 1 587 024,9 40 367,0 1 546 657,9 99,6 16,2
08     Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 301 985,0 5 301 985,0 1 639 835,5 3 578 493,9 3 113 268,0 1 508 817,6 1 604 450,4 97,8 30,3
09     Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 9 466,2 921,5 8 544,7 82,6 82,6
10     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 329 937,0 2 329 937,0 448 896,0 1 190 740,0 969 499,7 553 590,2 415 909,5 92,7 17,9
11     өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 177 521,0 322 313,0 37 573,0 62 232,0 40 982,3 8 645,2 32 337,2 86,1 10,0
12     Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 625 587,0 4 625 587,0 1 096 553,0 3 172 644,0 2 115 884,7 1 019 934,8 1 095 949,9 99,9 23,7
13     Басқалар 2 561 511,9 2 620 086,5 2 427 191,5 718 422,0 2 091 234,0 726 308,5 113 589,4 612 719,1 85,3 25,2
14     Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15     Трансферттер 37 546 056,0 37 941 734,8 37 941 734,8 12 512 835,8 12 512 835,8 12 512 835,8 0,0 12 512 835,8 100,0 33,0
      III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 859 938,0 3 859 938,0 1 462 466,0       1 386 865,0    
      БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 4 526 527,0 4 526 527,0 1 635 574,0 3 842 527,0 1 635 573,0 0,0 1 635 573,0 100,0 36,1
06     әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
07     Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 3 138 286,0 3 138 286,0 931 333,0 3 138 286,0 931 332,0 0,0 931 332,0 100,0 29,7
10     Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 663 682,0 663 682,0 663 682,0 0,0 663 682,0 100,0 58,3
13     Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
      БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 173 108,0       248 708,0 143,7 37,3
5     Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 173 108,0       248 708,0 143,7 37,3
      IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0       3 808,0    
      ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 405 000,0 3 808,0 0,9 0,4
13     Басқалар 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 405 000,0 3 808,0 0,9 0,4
      V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 562 075,1 -3 562 075,1 -2 126 517,1       -1 106 395,7    
      VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 562 075,1 3 562 075,1 2 126 517,1       1 106 395,7    
      ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 041 029,0       1 561 188,0 76,5 39,4
7     қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 041 029,0       1 561 188,0 76,5 39,4
      ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 173 108,0 173 108,0 173 108,0 0,0 173 108,0 100,0 26,2
16     қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 173 108,0 173 108,0 173 108,0 0,0 173 108,0 100,0 26,2
      БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 258 596,1       -281 684,3    
      Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары                    
      қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               258 596,1    
      Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               540 280,4