Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 167 513 077,1 167 704 057,1 44 982 264,6 44 835 785,5 99,7 26,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 37 758 964,7 37 934 612,7 100,5 29,3
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 37 758 964,7 37 934 612,7 100,5 29,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 929 343,7 678 424,0 73,0 15,6
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 929 343,7 678 424,0 73,0 15,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 372 238,2 1 302 645,8 94,9 49,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 372 238,2 1 302 645,8 94,9 49,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 4 921 718,0 4 920 103,0 100,0 15,8
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 4 921 718,0 4 920 103,0 100,0 15,8
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 167 993 199,8 168 184 179,8 46 153 897,3 ########### 78 293 689,9 34 390 953,6 43 902 736,3 95,1 26,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 921 687,0 5 923 360,0 1 944 367,3 3 892 188,7 2 452 979,3 653 928,1 1 799 051,2 92,5 30,4
02 қорғаныс 542 190,0 568 676,0 568 676,0 46 467,0 508 640,0 108 822,3 67 029,7 41 792,6 89,9 7,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 956 825,0 5 958 825,0 1 166 666,0 2 290 799,0 1 620 134,0 460 469,1 1 159 664,8 99,4 19,5
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 62 240 124,0 62 269 253,7 16 520 011,9 44 309 087,5 28 356 498,9 12 980 954,0 15 375 544,9 93,1 24,7
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 570 540,8 3 559 465,8 10 458 468,8 9 501 212,4 5 944 509,8 3 556 702,5 99,9 28,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 195 391,0 7 386 371,0 2 342 285,9 3 954 272,6 2 602 085,5 553 280,5 2 048 805,1 87,5 27,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 20 930 126,4 20 960 958,0 4 861 133,6 18 676 936,7 12 984 876,4 8 357 290,4 4 627 586,0 95,2 22,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 620 079,0 7 620 079,0 2 405 140,8 5 142 554,4 4 004 053,9 1 688 892,9 2 315 160,9 96,3 30,4
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 514 725,0 514 725,0 266 545,0 483 749,0 361 312,7 103 062,4 258 250,3 96,9 50,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 3 047 513,6 3 047 513,6 702 088,0 1 607 678,0 1 325 420,2 671 453,0 653 967,2 93,1 21,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 387 349,0 532 141,0 111 225,0 174 911,0 116 109,5 18 453,0 97 656,5 87,8 18,4
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 658 562,9 8 660 681,9 1 868 867,0 7 317 303,9 4 319 720,6 2 603 855,4 1 715 865,2 91,8 19,8
13 Басқалар 2 894 222,9 2 962 316,5 2 750 742,2 768 951,2 2 348 522,7 949 781,5 287 775,3 662 006,2 86,1 24,1
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 413 795,8 29 413 795,8 9 588 714,8 9 593 714,8 9 588 714,8 0,0 9 588 714,8 100,0 32,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 521 699,7 2 521 699,7 881 141,7 861 337,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 739,0 3 189 739,0 1 055 700,0 2 505 739,0 1 018 984,0 0,0 1 018 984,0 96,5 31,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 498,0 1 801 498,0 351 459,0 1 801 498,0 351 458,0 0,0 351 458,0 100,0 19,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 663 682,0 663 682,0 626 967,0 0,0 626 967,0 94,5 55,1
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 668 039,3 668 039,3 174 558,3 157 646,7 90,3 23,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 668 039,3 668 039,3 174 558,3 157 646,7 90,3 23,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 3 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 405 000,0 3 808,0 0,9 0,4
13 Басқалар 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 405 000,0 3 808,0 0,9 0,4
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 939 750,4 -3 939 750,4 -2 461 582,4 67 904,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 939 750,4 3 939 750,4 2 461 582,4 -67 904,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 041 029,0 1 561 188,0 76,5 39,4
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 041 029,0 1 561 188,0 76,5 39,4
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 173 108,0 173 108,0 173 108,0 0,0 173 108,0 100,0 26,2
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 173 108,0 173 108,0 173 108,0 0,0 173 108,0 100,0 26,2
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 636 271,4 593 661,4 -1 455 984,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 092 255,4