Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 маусымға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 маусымға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 365 578,6 20 405 551,6 8 017 864,1 8 494 420,7 105,9 41,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 6 693 249,7 7 104 614,2 106,1 40,7
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 6 693 249,7 7 104 614,2 106,1 40,7
САЛЫқТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 181 103,0 181 103,0 59 785,0 79 054,6 132,2 43,7
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 181 103,0 181 103,0 59 785,0 79 054,6 132,2 43,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 969 326,4 1 015 248,9 104,7 54,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 969 326,4 1 015 248,9 104,7 54,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 295 503,0 295 503,0 100,0 33,7
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 295 503,0 295 503,0 100,0 33,7
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 21 322 006,6 21 361 979,6 8 525 967,1 17 179 687,9 14 669 657,7 6 243 609,1 8 426 048,6 98,8 39,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 300 289,0 301 962,0 77 537,0 196 540,0 107 534,9 32 033,5 75 501,4 97,4 25,0
02 Қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 11 071,0 68 389,0 13 634,7 7 138,8 6 495,9 58,7 8,5
03 Қоғамдық тәртіп, қәуіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 565,0 59 565,0 16 021,0 51 639,0 42 313,5 26 431,4 15 882,1 99,1 26,7
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 622 695,0 10 622 695,0 4 274 956,0 7 713 666,0 6 574 286,7 2 343 654,8 4 230 631,9 99,0 39,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 541 883,0 1 581 856,0 744 431,0 786 863,0 734 116,6 20 824,4 713 292,2 95,8 45,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 5 080 236,3 5 080 236,3 2 067 395,0 5 046 753,8 4 501 021,3 2 444 993,9 2 056 027,4 99,5 40,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 648 722,0 648 722,0 308 608,0 412 033,0 343 288,6 36 400,4 306 888,2 99,4 47,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 352 231,0 352 231,0 181 006,0 328 075,0 206 680,5 25 674,9 181 005,6 100,0 51,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 22 050,0 32 835,0 25 462,2 4 813,4 20 648,8 93,6 42,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 56 438,0 56 438,0 18 349,0 33 956,0 20 273,0 3 146,5 17 126,4 93,3 30,3
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 243 133,0 2 245 252,0 669 581,0 2 238 885,0 1 830 999,7 1 163 405,8 667 593,9 99,7 29,7
13 Басқалар 219 819,0 221 938,0 218 146,0 69 735,0 204 826,0 204 819,0 135 091,4 69 727,6 100,0 32,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 128,4 128,4 128,4 0,0 128,4 100,0 4,7
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 098,7 65 098,7 65 098,7 0,0 65 098,7 100,0 97,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 404,0 3 319,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 84,1 0,0 42,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 84,1 0,0 42,0
IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -511 507,0 65 052,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 511 507,0 -65 052,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 444 727,0 444 727,0 100,0 49,8
7 Қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 444 727,0 444 727,0 100,0 49,8
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -509 779,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 576 559,7