Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 931 645,7 15 961 864,7 7 407 389,3 7 296 137,4 98,5 45,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 2 480 404,0 2 383 293,6 96,1 54,1
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 2 480 404,0 2 383 293,6 96,1 54,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 739,1 33 739,1 12 321,8 11 056,0 89,7 32,8
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 739,1 33 739,1 12 321,8 11 056,0 89,7 32,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,5 412 655,5 94 470,5 81 594,8 86,4 19,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,5 412 655,5 94 470,5 81 594,8 86,4 19,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 4 820 193,0 4 820 193,0 100,0 43,4
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 4 820 193,0 4 820 193,0 100,0 43,4
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 390 883,7 16 421 102,7 7 734 479,3 14 525 489,4 12 776 945,7 5 220 157,8 7 556 787,9 97,7 46,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 478 921,0 478 921,0 211 616,0 360 775,0 245 257,4 39 435,2 205 822,2 97,3 43,0
02 Қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 5 057,0 8 127,0 6 427,2 1 382,8 5 044,4 99,8 48,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 37 818,0 37 818,0 19 702,0 33 358,0 30 022,6 12 309,1 17 713,4 89,9 46,8
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 025 119,0 7 025 119,0 3 806 222,0 5 558 913,0 5 124 416,0 1 393 334,2 3 731 081,8 98,0 53,1
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 702 253,0 732 472,0 348 749,0 603 359,0 344 768,5 20 704,8 324 063,7 92,9 44,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 397 920,1 6 397 920,1 2 149 222,0 6 397 920,1 5 584 885,0 3 485 742,0 2 099 142,9 97,7 32,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 170 193,0 170 193,0 87 281,0 105 652,0 91 647,5 9 606,9 82 040,6 94,0 48,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 204 593,0 204 593,0 113 306,0 123 157,0 116 444,5 6 909,1 109 535,4 96,7 53,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 542,0 37 542,0 17 007,0 26 250,0 18 575,9 2 639,4 15 936,4 93,7 42,4
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 091 454,0 1 091 454,0 761 408,0 1 091 454,0 998 509,6 247 007,6 751 502,0 98,7 68,9
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 6 878,0 8 493,0 7 960,4 1 086,7 6 873,7 99,9 30,5
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 393,8 393,8 393,8 0,0 393,8 100,0 19,2
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 271 551,0 328 124,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 60 661,4 50,6 26,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 60 661,4 50,6 26,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІЊ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -598 641,0 -588 775,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 598 641,0 588 775,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 706 393,0 706 393,0 100,0 84,2
7 Қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 706 393,0 706 393,0 100,0 84,2
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 Қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 2 232,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соњындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 9 866,0