Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 961 864,7 8 931 583,4 9 019 866,9 101,0 56,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 402 994,0 2 569 936,0 2 653 781,5 103,3 60,3
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 402 994,0 2 569 936,0 2 653 781,5 103,3 60,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 739,1 14 527,8 13 508,3 93,0 40,0
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 739,1 14 527,8 13 508,3 93,0 40,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН Т‡СКЕН Т‡СІМДЕР 217 472,0 412 655,5 96 991,5 102 449,1 105,6 24,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,5 96 991,5 102 449,1 105,6 24,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 112 476,1 6 250 128,1 6 250 128,1 100,0 56,2
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 112 476,1 6 250 128,1 6 250 128,1 100,0 56,2
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 421 102,7 9 390 821,4 14 782 925,4 13 118 710,1 4 465 003,6 8 653 706,6 92,2 52,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 478 921,0 261 722,0 384 702,0 274 999,3 39 245,3 235 754,1 90,1 49,2
02 Қорғаныс 10 429,0 10 429,0 5 952,0 8 563,0 6 845,1 1 079,6 5 765,5 96,9 55,3
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 37 818,0 24 953,0 34 698,0 31 168,1 6 816,3 24 351,8 97,6 64,4
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 025 119,0 4 306 237,0 5 743 695,0 5 349 876,3 1 211 063,9 4 138 812,3 96,1 58,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 732 472,0 378 584,0 620 980,0 368 844,0 7 920,5 360 923,5 95,3 49,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 397 920,1 3 140 491,1 6 397 920,1 5 613 059,0 2 970 071,2 2 642 987,8 84,2 41,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 170 193,0 107 267,0 116 087,0 104 309,7 7 419,6 96 890,1 90,3 56,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 204 593,0 131 861,0 139 706,0 134 287,3 6 164,4 128 122,8 97,2 62,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 542,0 18 994,0 27 895,0 20 060,1 2 159,2 17 900,9 94,2 47,7
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 091 454,0 798 749,0 1 091 454,0 998 509,6 212 101,6 786 408,0 98,5 72,1
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 7 980,0 9 194,0 8 720,4 962,0 7 758,4 97,2 34,4
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 393,8 393,8 393,8 0,0 393,8 100,0 19,2
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 271 551,0 313 068,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 119 850,0 75 717,3 63,2 32,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 119 850,0 75 717,3 63,2 32,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -730 789,0 53 091,7
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 730 789,0 -53 091,7
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 Қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 -771 782,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 098,0
Есепті кезең соњындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 783 880,7