Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 365 578,6 20 405 551,6 11 781 258,4 11 492 390,0 97,5 56,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 9 745 259,0 9 717 829,4 99,7 55,6
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 9 745 259,0 9 717 829,4 99,7 55,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 181 103,0 181 103,0 103 053,0 95 753,1 92,9 52,9
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 181 103,0 181 103,0 103 053,0 95 753,1 92,9 52,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 424 439,4 1 170 226,5 82,2 62,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 424 439,4 1 170 226,5 82,2 62,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 508 507,0 508 581,0 100,0 58,1
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 508 507,0 508 581,0 100,0 58,1
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 21 322 006,6 21 361 979,6 12 520 515,4 18 440 013,9 17 279 659,2 5 075 372,0 12 204 287,1 97,5 57,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 300 289,0 301 962,0 129 067,0 225 638,0 146 696,9 23 464,1 123 232,7 95,5 40,8
02 Қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 15 847,0 70 696,0 19 653,8 7 833,5 11 820,3 74,6 15,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 565,0 59 565,0 24 690,5 54 677,5 46 117,6 21 602,5 24 515,2 99,3 41,2
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 622 695,0 10 622 695,0 6 366 350,0 8 683 194,0 8 389 666,6 2 080 936,5 6 308 730,0 99,1 59,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 541 883,0 1 581 856,0 904 397,0 936 796,0 903 362,3 15 311,3 888 051,0 98,2 56,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 5 080 236,3 5 080 236,3 3 240 600,8 5 060 506,3 4 754 105,8 1 690 571,3 3 063 534,5 94,5 60,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 648 722,0 648 722,0 411 016,0 465 738,0 422 321,9 28 482,9 393 839,0 95,8 60,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 352 231,0 352 231,0 231 722,0 352 231,0 322 402,7 100 526,1 221 876,7 95,8 63,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 29 563,0 38 460,0 31 688,6 3 389,5 28 299,1 95,7 58,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 56 438,0 56 438,0 30 725,0 40 358,0 26 352,5 2 252,0 24 100,5 78,4 42,7
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 243 133,0 2 245 252,0 966 887,0 2 241 069,0 1 946 647,4 999 674,7 946 972,7 97,9 42,2
13 Басқалар 219 819,0 221 938,0 218 146,0 103 826,0 204 826,0 204 819,0 101 327,6 103 491,4 99,7 47,4
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 128,4 128,4 128,4 0,0 128,4 100,0 4,7
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 695,7 65 695,7 65 695,7 0,0 65 695,7 100,0 97,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 287,0 3 285,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 117,0 117,6 100,5 58,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 117,0 117,6 100,5 58,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -742 544,0 -715 183,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 742 544,0 715 183,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 675 764,0 675 764,0 100,0 75,7
7 Қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 675 764,0 675 764,0 100,0 75,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 39 419,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 27 361,0