Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 167 513 077,1 166 727 100,1 87 809 638,2 83 002 833,3 94,5 49,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 71 778 306,1 67 939 433,7 94,7 52,4
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 71 778 306,1 67 939 433,7 94,7 52,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 3 027 140,0 2 226 219,4 73,5 51,1
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 3 027 140,0 2 226 219,4 73,5 51,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 676 749,1 1 664 952,2 99,3 63,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 676 749,1 1 664 952,2 99,3 63,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 30 863 560,0 30 077 583,0 11 327 443,0 11 172 228,0 98,6 37,1
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 30 863 560,0 30 077 583,0 11 327 443,0 11 172 228,0 98,6 37,1
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 167 993 199,8 167 207 222,8 88 407 377,9 ########### 115 483 592,3 32 472 806,0 83 010 786,3 93,9 49,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 931 594,0 5 943 322,0 3 331 346,8 4 791 181,2 3 821 822,6 687 134,0 3 134 688,6 94,1 52,7
02 Қорғаныс 542 190,0 568 676,0 568 676,0 381 054,0 523 791,0 275 715,6 123 168,3 152 547,4 40,0 26,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 958 219,0 5 960 219,0 2 714 073,5 4 534 570,5 3 652 365,7 997 894,9 2 654 470,9 97,8 44,5
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 62 244 312,0 61 296 484,7 31 500 899,6 51 306 738,5 42 354 252,2 12 757 701,9 29 596 550,3 94,0 48,3
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 569 652,8 6 499 215,8 12 486 411,8 10 051 315,0 3 912 080,6 6 139 234,3 94,5 48,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 197 391,0 7 387 443,0 3 988 627,8 5 233 302,8 4 094 239,1 387 728,1 3 706 510,9 92,9 50,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 20 923 450,4 20 954 282,0 11 362 067,5 20 693 287,0 18 108 062,2 7 950 587,7 10 157 474,5 89,4 48,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 623 279,0 7 622 351,0 4 396 892,4 6 098 871,1 5 507 498,5 1 236 699,1 4 270 799,4 97,1 56,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 514 725,0 514 725,0 358 273,0 514 725,0 484 016,9 136 469,4 347 547,5 97,0 67,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 3 047 513,6 3 047 513,6 1 282 877,3 1 980 531,0 1 749 695,8 534 338,5 1 215 357,3 94,7 39,9
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 387 349,0 525 848,0 284 105,3 389 917,3 344 667,1 81 669,9 262 997,2 92,6 50,0
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 644 549,9 8 645 650,9 3 864 062,9 8 288 916,9 6 528 725,5 3 090 627,7 3 438 097,8 89,0 39,8
13 Басқалар 2 894 222,9 2 962 316,5 2 750 742,2 1 683 733,2 2 403 611,7 1 753 567,4 576 706,0 1 176 861,4 69,9 42,8
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 413 795,8 29 413 795,8 16 758 180,8 16 760 680,8 16 755 680,8 0,0 16 755 680,8 100,0 57,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 521 699,7 2 521 699,7 1 693 472,7 1 456 144,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 739,0 3 189 739,0 1 989 739,0 3 189 739,0 1 777 058,0 0,0 1 777 058,0 89,3 55,7
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 498,0 1 801 498,0 601 498,0 1 801 498,0 601 497,0 0,0 601 497,0 100,0 33,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 135 002,0 0,0 1 135 002,0 99,8 99,8
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 668 039,3 668 039,3 296 266,3 320 913,6 108,3 48,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 668 039,3 668 039,3 296 266,3 320 913,6 108,3 48,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 937 928,0 937 928,0 793 808,0 508 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 937 928,0 937 928,0 793 808,0 844 765,0 508 808,0 0,0 508 808,0 64,1 54,2
13 Басқалар 108 808,0 937 928,0 937 928,0 793 808,0 844 765,0 508 808,0 0,0 508 808,0 64,1 54,2
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 939 750,4 -3 939 750,4 -3 085 020,4 -1 972 905,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 939 750,4 3 939 750,4 3 085 020,4 1 972 905,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 765 068,0 2 765 182,0 100,0 69,7
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 765 068,0 2 765 182,0 100,0 69,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 289 699,0 289 699,0 289 699,0 0,0 289 699,0 100,0 43,8
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 289 699,0 289 699,0 289 699,0 0,0 289 699,0 100,0 43,8
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 636 271,4 609 651,4 -502 577,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 138 848,9