Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 931 645,7 15 961 864,7 10 324 699,6 10 571 405,0 102,4 66,2
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 3 019 690,0 3 440 812,3 113,9 78,1
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 3 019 690,0 3 440 812,3 113,9 78,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 739,1 33 739,1 16 523,0 17 598,8 106,5 52,2
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 739,1 33 739,1 16 523,0 17 598,8 106,5 52,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,5 412 655,5 106 393,5 130 503,7 122,7 31,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,5 412 655,5 106 393,5 130 503,7 122,7 31,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 7 182 093,1 6 982 490,1 97,2 62,8
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 7 182 093,1 6 982 490,1 97,2 62,8
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 390 883,7 16 421 102,7 10 752 675,6 15 053 115,6 13 878 297,8 3 805 279,6 10 073 018,3 93,7 61,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 478 921,0 478 921,0 291 509,0 403 119,0 299 141,2 34 559,8 264 581,4 90,8 55,2
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 6 653,0 8 933,0 7 238,4 810,2 6 428,2 96,6 61,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 37 818,0 37 818,0 30 691,0 35 704,0 32 108,7 2 472,8 29 636,0 96,6 78,4
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 025 119,0 7 025 119,0 4 776 895,0 5 960 598,0 5 739 613,8 1 067 168,3 4 672 445,5 97,8 66,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 702 253,0 732 472,0 462 379,0 630 613,0 464 234,3 5 412,6 458 821,6 99,2 62,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 397 920,1 6 397 920,1 3 854 828,1 6 397 920,1 5 813 736,1 2 487 253,5 3 326 482,6 86,3 52,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 170 193,0 170 193,0 118 486,0 127 266,0 122 336,3 11 352,9 110 983,4 93,7 65,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 204 593,0 204 593,0 141 650,0 148 900,0 144 583,4 4 867,8 139 715,5 98,6 68,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 542,0 37 542,0 21 597,0 29 863,0 22 758,3 2 572,4 20 185,9 93,5 53,8
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 091 454,0 1 091 454,0 830 269,0 1 091 454,0 1 014 189,5 187 920,6 826 268,9 99,5 75,7
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 8 834,0 9 861,0 9 473,8 888,7 8 585,1 97,2 38,0
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 1 247,0 1 247,0 1 246,7 0,0 1 246,7 100,0 60,9
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 302 813,0 297 804,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 88 588,0 90 981,2 102,7 39,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 88 588,0 90 981,2 102,7 39,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -730 789,0 200 581,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 730 789,0 -200 581,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 -919 272,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 931 371,0