Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қыркүйекке арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 21 514 103,6 21 554 076,6 14 349 952,0 14 511 743,8 101,1 67,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 12 191 790,6 12 524 270,6 102,7 67,5
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 18 568 172,0 18 568 172,0 12 191 790,6 12 524 270,6 102,7 67,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 207 195,0 207 195,0 134 459,0 104 133,8 77,4 50,3
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 207 195,0 207 195,0 134 459,0 104 133,8 77,4 50,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 391 947,4 1 251 584,3 89,9 66,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 391 947,4 1 251 584,3 89,9 66,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 860 552,0 900 525,0 631 755,0 631 755,0 100,0 70,2
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 860 552,0 900 525,0 631 755,0 631 755,0 100,0 70,2
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 22 470 531,6 22 510 504,6 15 179 644,0 19 847 200,5 18 956 715,5 4 095 211,5 14 861 504,0 97,9 66,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 284 219,0 285 892,0 197 263,0 232 760,0 161 409,6 20 321,7 141 087,9 71,5 49,4
02 қорғаныс 76 831,0 26 206,0 26 206,0 17 052,0 21 297,0 20 850,2 4 220,3 16 630,0 97,5 63,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 60 783,0 60 783,0 43 335,5 57 009,5 54 770,8 26 486,3 28 284,5 65,3 46,5
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 907 705,0 10 907 705,0 7 291 444,0 9 250 583,0 8 867 708,9 1 746 649,8 7 121 059,0 97,7 65,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 588 328,0 1 628 301,0 1 089 130,0 1 131 483,0 1 089 256,5 13 661,7 1 075 594,8 98,8 66,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 6 015 748,3 6 015 748,3 4 283 952,8 5 822 422,3 5 602 876,7 1 343 670,1 4 259 206,5 99,4 70,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 705 636,0 705 636,0 469 472,0 514 425,0 478 448,9 31 556,7 446 892,2 95,2 63,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 359 775,0 359 775,0 314 966,0 347 756,0 330 567,6 18 389,3 312 178,3 99,1 86,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 52 086,0 52 086,0 33 184,0 44 779,0 34 278,3 3 002,7 31 275,6 94,2 60,0
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 49 056,0 49 056,0 29 810,0 36 221,0 29 204,9 2 068,4 27 136,5 91,0 55,3
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 164 872,0 2 166 991,0 1 226 709,0 2 163 787,0 2 066 024,7 846 466,4 1 219 558,3 99,4 56,3
13 Басқалар 219 819,0 186 290,0 182 498,0 116 826,0 158 178,0 154 819,0 38 718,0 116 101,0 99,4 63,6
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 507,0 507,0 506,6 0,0 506,6 99,9 18,4
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 992,7 65 992,7 65 992,7 0,0 65 992,7 100,0 98,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 287,0 3 269,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 117,0 134,2 114,7 67,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 117,0 134,2 114,7 67,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -832 979,0 -353 029,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 832 979,0 353 029,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 766 199,0 766 199,0 100,0 85,8
7 қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 766 199,0 766 199,0 100,0 85,8
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -413 169,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 479 949,5