Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қазанға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қазанға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 874 522,4 7 900 527,4 5 673 114,4 5 804 557,9 102,3 73,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 219 335,1 2 273 440,9 102,4 80,1
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 219 335,1 2 273 440,9 102,4 80,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 18 102,4 18 102,4 13 275,0 17 912,4 134,9 99,0
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 18 102,4 18 102,4 13 275,0 17 912,4 134,9 99,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 201 164,0 201 164,0 128 699,3 202 417,9 157,3 100,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 201 164,0 201 164,0 128 699,3 202 417,9 157,3 100,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 816 150,0 4 842 155,0 3 311 805,0 3 310 786,8 100,0 68,4
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 816 150,0 4 842 155,0 3 311 805,0 3 310 786,8 100,0 68,4
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 959 821,1 7 985 826,1 5 785 888,1 6 947 227,4 6 336 494,9 551 580,6 5 784 914,3 100,0 72,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 408 205,0 408 205,0 288 782,8 341 075,7 304 325,1 15 577,6 288 747,5 100,0 70,7
02 қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 2 855,0 7 706,0 2 853,4 0,0 2 853,4 99,9 32,3
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 267,0 2 267,0 1 280,0 2 267,0 2 266,9 986,9 1 280,0 100,0 56,5
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 262 419,0 5 262 419,0 3 917 297,5 4 442 194,5 4 148 710,0 231 633,9 3 917 076,1 100,0 74,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 612 717,0 638 722,0 387 874,8 521 089,0 402 793,1 15 391,6 387 401,4 99,9 60,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 1 018 745,0 1 018 745,0 686 757,0 1 018 745,0 939 385,3 252 628,6 686 756,7 100,0 67,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 241 808,0 241 808,0 182 799,3 218 260,5 184 412,4 1 830,5 182 581,9 99,9 75,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 88 121,0 88 121,0 60 496,0 80 660,0 71 735,1 11 241,6 60 493,6 100,0 68,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 12 756,0 12 756,0 9 149,0 11 327,0 9 689,9 562,4 9 127,5 99,8 71,6
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 301 787,9 301 787,9 246 481,9 301 787,9 268 208,8 21 727,5 246 481,4 100,0 81,7
13 Басқалар 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 -17 264,0 -17 264,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 27 475,0 27 475,1 100,0 71,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 27 475,0 27 475,1 100,0 71,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -56 983,6 -95 509,7 36 907,7
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 56 983,6 95 509,7 -36 907,7
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 85 298,7 -47 118,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 132 417,4