Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қазанға арналған Қарақия ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қазанға арналған Қарақия ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есептіқаржы жылына бекітілген бюджет Есептіқаржы жылына нақтыланған бюджет Есептіқаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойыншақаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 9 206 631,5 9 230 125,5 6 484 596,2 6 548 343,2 101,0 70,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 707 123,3 8 707 123,3 6 229 161,0 6 291 070,8 101,0 72,3
1 Салықтық түсімдер 8 661 075,3 8 707 123,3 8 707 123,3 6 229 161,0 6 291 070,8 101,0 72,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 11 812,0 25 124,0 25 124,0 23 719,0 24 677,0 104,0 98,2
2 Салықтық емес түсiмдер 11 812,0 25 124,0 25 124,0 23 719,0 24 677,0 104,0 98,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 78 853,0 121 748,2 121 748,2 30 691,2 31 570,3 102,9 25,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 121 748,2 121 748,2 30 691,2 31 570,3 102,9 25,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 222 921,0 352 636,0 376 130,0 201 025,0 201 025,1 100,0 53,4
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 352 636,0 376 130,0 201 025,0 201 025,1 100,0 53,4
II. ШЫҒЫНДАР 8 974 661,3 9 209 949,4 9 233 443,4 6 400 958,1 7 261 690,1 6 954 876,7 593 908,1 6 360 968,6 99,4 68,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 408 915,0 408 915,0 312 396,0 358 104,0 325 876,3 19 856,0 306 020,3 98,0 74,8
02 Қорғаныс 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 203,0 2 500,0 1 690,0 487,0 1 203,0 100,0 48,1
03 Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық, сот,қылмыстық-атқаруқызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 1 178,0 1 748,0 1 686,9 508,9 1 178,0 100,0 67,4
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 579 147,0 3 579 147,0 2 623 097,0 2 969 303,0 2 839 253,7 242 357,8 2 596 895,9 99,0 72,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 564 320,9 587 814,9 439 726,9 502 881,9 489 143,1 54 176,5 434 966,6 98,9 74,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 803 701,0 854 237,0 854 237,0 545 207,0 854 237,0 784 440,0 239 241,6 545 198,4 100,0 63,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 228 375,0 242 239,0 242 239,0 170 743,0 225 626,0 173 740,4 5 464,8 168 275,6 98,6 69,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 100 025,0 95 482,0 95 482,0 67 625,0 75 001,0 72 036,8 4 575,6 67 461,2 99,8 70,7
11 Өнеркәсіп, сәулет,қалақұрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 19 520,0 19 520,0 14 024,0 16 310,0 14 258,3 246,6 14 011,7 99,9 71,8
12 Көлiк және коммуникация 474 162,0 472 673,8 472 673,8 442 452,8 472 673,8 469 445,9 26 993,3 442 452,5 100,0 93,6
13 Басқалар 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 677,6 677,6 634,3 634,3 634,2 0,0 634,2 100,0 93,6
15 Трансферттер 2 947 940,0 2 963 489,1 2 963 489,1 1 782 671,1 1 782 671,1 1 782 671,1 0,0 1 782 671,1 100,0 60,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 120 264,0 118 979,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 32 893,0 34 113,4 103,7 22,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 32 893,0 34 113,4 103,7 22,1
IV.ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 -2 279,3 -2 279,3 -36 625,9 68 395,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 2 279,3 2 279,3 36 625,9 -68 395,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 119 849,0 119 849,0 0,0 119 849,0 100,0 77,7
16 Қарыздарды өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 119 849,0 119 849,0 0,0 119 849,0 100,0 77,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 3 317,9 3 317,9 3 317,9 -101 703,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 105 021,0