Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 107 627 177,7 107 818 157,7 86 881 433,4 80 605 210,0 92,8 74,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 70 230 054,0 70 230 054,0 58 051 333,4 53 216 207,7 91,7 75,8
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 70 230 054,0 70 230 054,0 58 051 333,4 53 216 207,7 91,7 75,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 162 167,5 4 162 167,5 4 129 147,8 2 694 385,7 65,3 64,7
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 162 167,5 4 162 167,5 4 129 147,8 2 694 385,7 65,3 64,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 9 784,0 9 784,0 9 784,0 13 048,5 133,4 133,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 9 784,0 9 784,0 9 784,0 13 048,5 133,4 133,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 33 225 172,2 33 416 152,2 24 691 168,2 24 681 568,2 100,0 73,9
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 33 225 172,2 33 416 152,2 24 691 168,2 24 681 568,2 100,0 73,9
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 106 627 996,8 106 818 976,8 85 924 862,1 97 585 944,0 90 221 360,9 10 643 888,4 79 577 472,5 92,6 74,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 107 587,0 3 107 587,0 2 501 197,3 2 868 289,6 2 614 553,9 245 051,2 2 369 502,7 94,7 76,2
02 қорғаныс 394 070,0 404 475,0 404 475,0 269 041,0 376 924,0 330 921,6 68 290,3 262 631,2 97,6 64,9
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 842 378,0 5 844 378,0 4 592 050,5 5 199 317,5 4 965 071,7 628 078,5 4 336 993,2 94,4 74,2
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 20 036 885,0 20 061 513,0 14 132 415,0 19 407 386,0 16 472 351,6 5 815 184,4 10 657 167,2 75,4 53,1
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 303 753,8 12 304 782,8 9 359 709,6 11 798 324,8 10 776 212,3 1 968 593,2 8 807 619,1 94,1 71,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 744 225,0 2 935 205,0 2 240 380,0 2 600 705,0 2 405 617,2 256 945,6 2 148 671,6 95,9 73,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 428 721,1 9 449 167,1 8 240 388,1 9 444 756,1 7 921 775,2 46 740,8 7 875 034,4 95,6 83,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 324 297,0 5 324 297,0 4 395 094,4 4 954 024,6 4 885 913,2 605 963,0 4 279 950,2 97,4 80,4
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 344,4 0,0 10 344,4 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 140 765,0 2 179 965,0 1 488 856,8 1 885 765,0 1 552 786,0 338 271,1 1 214 514,9 81,6 55,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 171 188,0 315 980,0 291 077,0 300 341,0 284 155,2 53 662,8 230 492,4 79,2 72,9
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 549 468,0 4 549 468,0 4 281 490,0 4 403 272,0 4 312 673,8 434 065,8 3 878 607,9 90,6 85,3
13 Басқалар 2 561 511,9 2 540 851,4 2 308 756,4 2 069 752,0 2 283 428,0 2 077 681,4 183 041,7 1 894 639,7 91,5 82,1
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 4 938,6 4 938,6 4 938,5 0,0 4 938,5 100,0 75,8
15 Трансферттер 37 546 056,0 38 016 539,7 38 016 539,7 32 048 125,8 32 048 125,8 31 606 364,8 0,0 31 606 364,8 98,6 83,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 6 628 552,0 6 628 552,0 3 134 892,0 3 252 172,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 7 642 076,0 7 642 076,0 3 926 526,0 4 526 526,0 3 926 526,0 0,0 3 926 526,0 100,0 51,4
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 210 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 6 253 835,0 6 253 835,0 2 538 285,0 3 138 285,0 2 538 285,0 0,0 2 538 285,0 100,0 40,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 0,0 1 137 682,0 100,0 100,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 1 013 524,0 1 013 524,0 791 634,0 674 354,0 85,2 66,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 1 013 524,0 1 013 524,0 791 634,0 674 354,0 85,2 66,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 716 319,0 716 319,0 683 808,0 636 189,1
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 716 319,0 716 319,0 683 808,0 716 319,0 655 808,0 0,0 655 808,0 95,9 91,6
13 Басқалар 108 808,0 716 319,0 716 319,0 683 808,0 716 319,0 655 808,0 0,0 655 808,0 95,9 91,6
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 19 618,9 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -6 345 690,1 -6 345 690,1 -2 862 128,7 -2 860 623,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 6 345 690,1 6 345 690,1 2 862 128,7 2 860 623,5
қАРЫЗДАРДЫң ТҮСІМІ 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 3 375 166,6 3 365 182,0 99,7 47,5
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 7 080 618,0 7 080 618,0 3 375 166,6 3 365 182,0 99,7 47,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 644 354,0 0,0 644 354,0 83,5 64,9
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 993 524,0 993 524,0 771 634,0 771 634,0 644 354,0 0,0 644 354,0 83,5 64,9
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 258 596,1 139 795,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 118 800,5