Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қарашаға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қарашаға арналған ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есептіқаржы жылына бекітілген бюджет Есептіқаржы жылына нақтыланған бюджет Есептіқаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойыншақаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 874 522,4 7 900 527,4 6 502 029,8 6 522 435,8 100,3 82,6
САЛЫқ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 309 588,8 2 319 542,2 100,4 81,7
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 839 106,0 2 839 106,0 2 309 588,8 2 319 542,2 100,4 81,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 18 102,4 18 102,4 13 695,0 18 625,0 136,0 102,9
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 18 102,4 18 102,4 13 695,0 18 625,0 136,0 102,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 201 164,0 201 164,0 196 921,0 203 461,9 103,3 101,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 201 164,0 201 164,0 196 921,0 203 461,9 103,3 101,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 816 150,0 4 842 155,0 3 981 825,0 3 980 806,8 100,0 82,2
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 816 150,0 4 842 155,0 3 981 825,0 3 980 806,8 100,0 82,2
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 959 821,1 7 985 826,1 6 617 368,5 7 431 246,5 6 903 652,7 435 796,4 6 467 856,3 97,7 81,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 408 205,0 408 205,0 327 969,0 364 747,3 331 577,8 12 518,5 319 059,3 97,3 78,2
02 қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 3 529,0 8 242,0 5 142,7 1 763,8 3 378,8 95,7 38,3
03 Қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 267,0 2 267,0 1 600,0 2 267,0 2 266,9 666,9 1 600,0 100,0 70,6
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 262 419,0 5 262 419,0 4 422 484,0 4 825 098,0 4 517 720,7 150 278,5 4 367 442,2 98,8 83,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 612 717,0 638 722,0 450 971,4 584 509,0 451 044,7 14 366,1 436 678,7 96,8 68,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 1 018 745,0 1 018 745,0 824 841,3 1 018 745,0 1 003 429,4 232 070,3 771 359,2 93,5 75,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 241 808,0 241 808,0 204 711,1 228 996,5 205 161,9 1 051,1 204 110,8 99,7 84,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 82 730,0 88 121,0 88 121,0 70 873,0 82 792,0 74 356,4 7 596,2 66 760,1 94,2 75,8
11 Өнеркәсіп, сәулет,қалақұрылысы жәнеқұрылысқызметі 13 758,0 12 756,0 12 756,0 9 973,0 11 947,0 9 831,1 562,4 9 268,7 92,9 72,7
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 301 787,9 301 787,9 298 301,9 301 787,9 301 006,3 14 922,6 286 083,6 95,9 94,8
13 Басқалар 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 -19 829,0 -19 829,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 30 040,0 30 040,8 100,0 78,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 30 040,0 30 040,8 100,0 78,0
IV.қАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -56 983,6 -95 509,7 74 409,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 56 983,6 95 509,7 -74 409,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 85 298,7 -84 620,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 169 919,1