Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Мұнайлы ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 желтоқсанға арналған Мұнайлы ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский районКезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 882 655,3 15 912 874,3 15 137 472,2


14 863 264,6 98,2 93,4

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 4 124 136,0


4 585 117,0 111,2 103,6
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 424 717,0 4 424 717,0 4 124 136,0


4 585 117,0 111,2 103,6

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 34 103,0 34 103,0 26 405,9


27 140,9 102,8 79,6
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 34 103,0 34 103,0 26 405,9


27 140,9 102,8 79,6

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,2 412 655,2 329 103,2


573 684,1 174,3 139,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,2 412 655,2 329 103,2


573 684,1 174,3 139,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 10 657 827,1


9 677 322,6 90,8 87,6
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 011 180,1 11 041 399,1 10 657 827,1


9 677 322,6 90,8 87,6

II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 341 893,3 16 372 112,3 15 587 104,2 16 160 974,2 15 655 053,0 828 018,6 14 827 034,4 95,1 90,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 488 923,0 488 923,0 439 054,0 466 779,0 427 614,7 23 654,1 403 960,6 92,0 82,6
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 9 778,0 10 174,0 9 141,0 197,9 8 943,1 91,5 85,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 35 638,0 35 638,0 34 877,0 35 475,0 34 386,4 818,2 33 568,1 96,2 94,2
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 043 829,0 7 043 829,0 6 622 206,0 6 911 750,0 6 767 884,0 229 500,1 6 538 383,9 98,7 92,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 738 055,0 768 274,0 708 975,0 749 172,0 702 914,4 13 612,7 689 301,6 97,2 89,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 264 570,1 6 264 570,1 6 055 746,1 6 264 570,1 6 004 737,7 543 712,7 5 461 025,0 90,2 87,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 187 451,0 187 451,0 172 824,0 176 195,0 173 748,7 2 861,1 170 887,7 98,9 91,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 199 411,0 199 411,0 186 118,0 186 941,0 176 475,5 920,6 175 554,9 94,3 88,0
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 497,0 37 497,0 34 225,0 35 063,0 34 130,3 890,4 33 240,0 97,1 88,6
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 101 362,0 1 101 362,0 1 100 362,0 1 101 362,0 1 101 269,5 11 420,2 1 089 849,3 99,0 99,0
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 10 920,0 11 474,0 11 076,4 430,5 10 645,9 97,5 47,2
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 132,7 2 132,7 1 991,6 1 991,6 1 646,9 0,0 1 646,9 82,7 77,2
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 210 027,5 210 027,5 210 027,5 0,0 210 027,5 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 281 157,0


262 651,1


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 388 786,0 0,0 388 786,0 99,3 99,3

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 110 244,0


126 134,9 114,4 54,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 110 244,0


126 134,9 114,4 54,8

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -730 789,0


-226 420,9


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 730 789,0


226 420,9


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0


838 541,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 838 541,0


838 541,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 119 850,0 119 850,0 119 850,0 0,0 119 850,0 100,0 52,1

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0


-492 270,1


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


12 098,0


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


504 368,1