Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

2018 жылғы 1 қаңтарға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 113 024 429,8 113 217 209,8 113 217 209,8 109 706 707,0 96,9 96,9
Салықтүсімдері 69 629 140,0 69 934 846,0 69 934 846,0 69 934 846,0 66 244 337,0 94,7 94,7
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 69 934 846,0 69 934 846,0 69 934 846,0 66 244 337,0 94,7 94,7
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 3 079 767,7 3 395 924,9 3 395 924,9 3 395 924,9 3 575 387,3 105,3 105,3
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 3 395 924,9 3 395 924,9 3 395 924,9 3 575 387,3 105,3 105,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 2 281,0 13 049,0 13 049,0 13 049,0 13 592,8 104,2 104,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 13 049,0 13 049,0 13 049,0 13 592,8 104,2 104,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 26 718 751,0 39 680 609,9 39 873 389,9 39 873 389,9 39 873 389,9 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 39 680 609,9 39 873 389,9 39 873 389,9 39 873 389,9 100,0 100,0
II. ШЫғЫНДАР 99 116 131,7 104 352 169,8 104 544 949,8 104 544 949,8 ########### 103 528 206,5 862 500,5 102 665 706,0 98,2 98,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 040 332,1 3 040 332,1 3 040 332,1 3 040 332,1 3 017 651,5 62 915,1 2 954 736,4 97,2 97,2
02 қорғаныс 394 070,0 379 260,0 379 260,0 379 260,0 379 260,0 374 324,4 26 436,3 347 888,1 91,7 91,7
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 940 679,0 5 948 344,0 5 948 344,0 5 948 344,0 5 947 449,7 186 858,0 5 760 591,6 96,8 96,8
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 16 464 748,0 16 495 031,0 16 495 031,0 16 495 031,0 16 418 545,3 75 265,1 16 343 280,3 99,1 99,1
05 Денсаулықсақтау 11 936 786,0 11 493 230,8 11 500 133,8 11 500 133,8 11 500 133,8 11 413 181,7 244 766,9 11 168 414,8 97,1 97,1
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 646 303,0 2 839 083,0 2 839 083,0 2 839 083,0 2 808 769,9 32 168,8 2 776 601,1 97,8 97,8
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 7 824 979,0 8 964 261,1 8 999 287,1 8 999 287,1 8 999 287,1 8 936 692,3 493,2 8 936 199,0 99,3 99,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 5 074 735,0 5 165 403,3 5 165 403,3 5 165 403,3 5 165 403,3 5 142 583,7 118 580,2 5 024 003,5 97,3 97,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 346,0 10 344,4 0,0 10 344,4 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 1 877 503,0 1 897 097,4 1 897 097,4 1 897 097,4 1 802 532,7 73 034,4 1 729 498,3 91,2 91,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 172 553,0 310 368,0 310 368,0 310 368,0 309 902,4 265,5 309 636,9 99,8 99,8