Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 ақпанға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


Кезеңділігі: айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 734,6 515 003,0 493 553,7 95,8 5,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 31 380,0 19 100,5 60,9 0,7
1 Салықтық түсімдер 2 644 591,0 2 644 591,0 2 644 591,0 31 380,0 19 100,5 60,9 0,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 21 118,6 21 118,6 21 118,6 1 579,0 7 412,9 469,5 35,1
2 Салықтық емес түсiмдер 21 118,6 21 118,6 21 118,6 1 579,0 7 412,9 469,5 35,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 20 884,0 20 884,0 20 884,0 787,0 890,3 113,1 4,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 20 884,0 20 884,0 20 884,0 787,0 890,3 113,1 4,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 481 257,0 466 150,0 96,9 8,1
4 Трансферттердің түсімдері 5 700 787,0 5 700 787,0 5 729 141,0 481 257,0 466 150,0 96,9 8,1
II. ШЫҒЫНДАР 8 387 380,6 8 387 380,6 8 415 734,6 515 003,0 2 933 109,0 1 171 113,1 799 456,8 371 656,3 72,2 4,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 439 211,0 439 211,0 439 211,0 40 187,0 117 065,0 27 811,6 7 235,5 20 576,2 51,2 4,7
02 қорғаныс 6 601,0 6 601,0 6 601,0 318,0 2 248,0 175,4 0,0 175,4 55,2 2,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 5 434 933,0 5 434 933,0 5 434 933,0 378 020,0 1 267 849,0 1 069 140,3 746 990,4 322 149,9 85,2 5,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 637 265,0 637 265,0 665 619,0 32 180,0 35 768,0 4 798,2 352,8 4 445,4 13,8 0,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 226 088,0 1 226 088,0 1 226 088,0 8 853,0 1 207 493,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 262 367,0 262 367,0 262 367,0 20 062,0 144 906,0 19 705,1 1 388,4 18 316,7 91,3 7,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 96 065,0 96 065,0 96 065,0 5 250,0 51 249,0 47 852,9 43 136,9 4 716,0 89,8 4,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 890,0 13 890,0 13 890,0 1 332,0 3 804,0 1 629,6 352,8 1 276,7 95,9 9,2
12 Көлiк және коммуникация 84 620,0 84 620,0 84 620,0 13 694,0 84 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 45,6 45,6 45,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 181 295,0 181 295,0 181 295,0 15 107,0 15 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 124 673,8 124 673,8 124 673,8 0,0 -2 585,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 163 890,0 163 890,0 163 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 163 890,0 163 890,0 163 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 2 585,5 0,0 6,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 2 585,5 0,0 6,6
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -124 673,8 -124 673,8 -124 673,8 0,0 124 483,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 124 673,8 124 673,8 124 673,8 0,0 -124 483,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 163 890,0 163 890,0 163 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 163 890,0 163 890,0 163 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 39 216,2 39 216,2 39 216,2 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -124 483,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 26 891,4
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 151 374,4