Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 882 507,6 6 882 507,6 6 910 502,6 1 777 280,0 1 707 531,1 96,1 24,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 1 146 797,0 1 058 386,1 92,3 21,5
1 Салықтық түсімдер 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 1 146 797,0 1 058 386,1 92,3 21,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 6 977,6 6 977,6 6 977,6 1 204,0 15 313,1 1 271,9 219,5
2 Салықтық емес түсiмдер 6 977,6 6 977,6 6 977,6 1 204,0 15 313,1 1 271,9 219,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 110,0 22 110,0 22 110,0 7 040,0 11 592,9 164,7 52,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 110,0 22 110,0 22 110,0 7 040,0 11 592,9 164,7 52,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 937 028,0 1 937 028,0 1 965 023,0 622 239,0 622 239,0 100,0 31,7
4 Трансферттердің түсімдері 1 937 028,0 1 937 028,0 1 965 023,0 622 239,0 622 239,0 100,0 31,7
II. ШЫҒЫНДАР 6 882 507,6 6 882 507,6 6 911 386,1 1 778 163,5 4 602 750,9 2 695 752,2 1 111 159,9 1 584 592,3 89,1 22,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 415 740,0 415 740,0 415 740,0 150 693,4 258 186,4 167 830,3 38 763,0 129 067,3 85,6 31,0
02 Қорғаныс 16 403,0 16 403,0 16 403,0 9 371,0 11 438,0 3 073,6 1 228,4 1 845,1 19,7 11,2
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 497,0 6 497,0 6 497,0 2 393,0 3 328,0 2 331,8 0,1 2 331,7 97,4 35,9
04 Бiлiм беру 3 641 889,0 3 641 889,0 3 624 453,0 887 834,0 1 846 850,0 1 369 970,1 576 588,4 793 381,7 89,4 21,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 415 486,0 415 486,0 443 481,0 87 117,0 154 943,0 86 712,8 1 952,7 84 760,1 97,3 19,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 883 101,0 883 101,0 883 101,0 222 127,6 883 101,0 411 449,7 223 603,5 187 846,2 84,6 21,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 304 064,0 304 064,0 304 064,0 90 715,0 252 776,0 82 676,2 832,2 81 844,0 90,2 26,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 133 516,0 133 516,0 133 516,0 68 321,0 124 838,0 102 476,2 56 018,0 46 458,3 68,0 34,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 748,0 11 748,0 11 748,0 4 405,0 7 205,0 3 055,1 0,0 3 055,1 69,4 26,0
12 Көлiк және коммуникация 243 064,0 243 064,0 243 064,0 31 400,0 243 064,0 243 064,0 212 003,5 31 060,5 98,9 12,8
13 Басқалар 18 621,0 18 621,0 18 057,0 5 253,0 5 798,0 4 578,9 170,0 4 408,9 83,9 24,4
14 Борышқа қызмет көрсету 38,6 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 792 340,0 792 340,0 811 223,5 218 533,5 811 223,5 218 533,5 0,0 218 533,5 100,0 26,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 241 686,5 241 686,5 241 686,5 270 577,0 258 697,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 273 150,0 273 150,0 273 150,0 270 577,0 270 577,0 266 386,6 0,0 266 386,6 98,5 97,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 273 150,0 273 150,0 273 150,0 270 577,0 270 577,0 266 386,6 0,0 266 386,6 98,5 97,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 7 688,9 0,0 24,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 7 688,9 0,0 24,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -241 686,5 -241 686,5 -242 570,0 -271 460,5 -135 758,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 241 686,5 241 686,5 242 570,0 271 460,5 135 758,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 273 150,0 273 150,0 273 150,0 270 577,0 270 577,0 100,0 99,1
7 Қарыздар түсімі 273 150,0 273 150,0 273 150,0 270 577,0 270 577,0 100,0 99,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 883,5 883,5 -134 818,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 460,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 139 278,6