Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 сәуірге арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі


2018 жылғы 1 сәуірге арналған
облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есебі
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 94 236 302,8 94 236 302,8 94 587 846,9 19 553 933,2 22 939 799,5 117,3 24,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 15 857 961,8 18 576 235,8 117,1 25,2
1 Салықтық түсімдер 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 15 857 961,8 18 576 235,8 117,1 25,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 407 605,8 3 407 605,8 3 407 606,0 578 038,5 1 245 631,0 215,5 36,6
2 Салықтық емес түсiмдер 3 407 605,8 3 407 605,8 3 407 606,0 578 038,5 1 245 631,0 215,5 36,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 17 058 683,0 17 058 683,0 17 410 226,9 3 117 932,9 3 117 932,8 100,0 17,9
4 Трансферттердің түсімдері 17 058 683,0 17 058 683,0 17 410 226,9 3 117 932,9 3 117 932,8 100,0 17,9
II. ШЫҒЫНДАР 92 982 919,2 92 982 919,2 93 382 339,5 19 435 176,4 42 739 165,8 29 393 059,3 10 245 718,5 19 147 340,8 98,5 20,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 307 075,0 2 307 075,0 2 307 075,0 520 731,2 1 389 863,4 892 419,7 425 502,5 466 917,2 89,7 20,2
02 Қорғаныс 141 206,0 141 206,0 141 206,0 33 349,0 114 490,0 44 056,7 15 894,8 28 161,9 84,4 19,9
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 4 916 289,0 4 916 289,0 4 916 289,0 931 949,0 1 702 720,0 1 170 932,9 239 721,6 931 211,3 99,9 18,9
04 Бiлiм беру 14 579 114,0 14 579 114,0 14 579 114,0 3 738 927,0 12 116 930,0 11 064 229,8 7 399 061,1 3 665 168,7 98,0 25,1
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 912 168,0 2 530 755,0 1 198 682,6 312 680,8 886 001,8 97,1 30,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 980 957,0 2 980 957,0 3 191 846,0 474 734,4 1 274 775,4 739 913,8 275 633,3 464 280,5 97,8 14,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 065 545,0 5 065 545,0 5 074 756,0 1 071 923,0 4 886 814,0 1 102 730,2 31 743,2 1 070 986,9 99,9 21,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 538 111,0 4 538 111,0 4 538 111,0 1 058 779,6 2 705 507,6 1 992 505,4 998 479,0 994 026,5 93,9 21,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 038 909,0 2 038 909,0 2 038 909,0 271 329,8 787 171,0 413 826,1 180 132,9 233 693,3 86,1 11,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 117 759,0 117 759,0 353 355,0 273 629,0 294 852,0 276 525,9 12 965,7 263 560,2 96,3 74,6
12 Көлiк және коммуникация 2 800 225,0 2 800 225,0 2 800 225,0 384 639,0 2 638 315,0 610 884,6 226 261,6 384 623,0 100,0 13,7
13 Басқалар 6 571 842,0 6 571 842,0 6 197 282,9 579 760,0 3 113 715,0 703 094,1 127 642,0 575 452,1 99,3 9,3
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 26,1
15 Трансферттер 44 017 602,0 44 017 602,0 44 335 885,4 9 181 289,4 9 181 289,4 9 181 289,4 0,0 9 181 289,4 100,0 20,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -4 648 474,4 -4 648 474,4 589 563,0 589 563,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 2 419 260,0 2 419 260,0 589 563,0 589 563,0 589 563,0 0,0 589 563,0 100,0 24,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 546 300,0 546 300,0 546 300,0 0,0 546 300,0 100,0 43,2
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 43 263,0 43 263,0 43 263,0 0,0 43 263,0 100,0 4,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 33 876,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 144 511,0 67 511,0 32 511,0 35 000,0 51,8 24,2
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 144 511,0 67 511,0 32 511,0 35 000,0 51,8 24,2
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 5 757 347,0 5 709 470,8 -538 317,2 3 169 019,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -5 757 347,0 -5 709 470,8 538 317,2 -3 169 019,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 589 563,0 546 300,0 92,7 41,7
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 1 309 260,0 1 309 260,0 589 563,0 546 300,0 92,7 41,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 99 122,0 99 122,0 99 121,8 0,0 99 121,8 100,0 1,4
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 47 876,2 47 876,2 -3 616 197,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 47 876,2
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 664 073,8