Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 419 728,4 4 509 397,4 5 092 717,3 112,9 33,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 4 015 136,4 4 574 870,2 113,9 32,8
1 Салықтық түсімдер 13 959 585,0 13 959 585,0 13 959 585,0 4 015 136,4 4 574 870,2 113,9 32,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 49 268,4 49 268,4 49 268,4 11 203,0 21 290,0 190,0 43,2
2 Салықтық емес түсiмдер 49 268,4 49 268,4 49 268,4 11 203,0 21 290,0 190,0 43,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 173 961,0 173 961,0 173 961,0 44 422,0 57 921,1 130,4 33,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 173 961,0 173 961,0 173 961,0 44 422,0 57 921,1 130,4 33,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 438 636,0 438 636,0 100,0 35,5
4 Трансферттердің түсімдері 1 204 903,0 1 204 903,0 1 236 914,0 438 636,0 438 636,0 100,0 35,5
II. ШЫҒЫНДАР 15 387 717,4 15 387 717,4 15 420 136,6 4 509 805,6 10 682 817,0 8 401 551,8 3 911 645,4 4 489 906,4 99,6 29,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 323 832,0 323 832,0 325 466,0 138 211,2 225 706,0 185 593,1 49 103,5 136 489,6 98,8 41,9
02 Қорғаныс 22 545,0 22 545,0 22 545,0 6 035,0 13 968,0 9 899,4 3 887,5 6 011,9 99,6 26,7
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 48 686,0 48 686,0 48 686,0 13 765,0 39 847,0 29 189,3 15 431,4 13 757,9 99,9 28,3
04 Бiлiм беру 9 239 973,0 9 239 973,0 9 239 973,0 2 757 813,7 5 572 530,0 4 793 698,5 2 041 281,0 2 752 417,5 99,8 29,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 451 712,0 1 451 712,0 1 483 723,0 391 805,2 1 249 296,0 443 354,1 57 134,4 386 219,7 98,6 26,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 730 660,0 2 730 660,0 2 738 068,0 632 675,3 2 724 381,8 2 339 341,0 1 712 405,5 626 935,5 99,1 22,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 412 397,0 412 397,0 412 397,0 131 956,0 353 458,0 139 623,8 8 380,5 131 243,3 99,5 31,8
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 21 660,0 21 660,0 21 660,0 5 582,0 21 660,0 5 581,6 0,0 5 581,6 100,0 25,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 88 485,0 88 485,0 88 485,0 44 421,0 59 242,0 49 480,0 5 374,0 44 106,1 99,3 49,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 34 593,0 34 593,0 34 593,0 16 382,0 20 958,0 18 064,6 2 064,4 16 000,2 97,7 46,3
12 Көлiк және коммуникация 34 944,0 34 944,0 34 944,0 7 906,0 27 559,0 24 473,3 16 583,3 7 890,0 99,8 22,6
13 Басқалар 20 000,0 20 000,0 10 958,0 0,0 10 958,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 18,4 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 958 212,0 958 212,0 958 620,2 363 253,2 363 253,2 363 253,2 0,0 363 253,2 100,0 37,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 880,0 68 880,0 68 880,0 72 840,0 70 837,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 150,0 0,0 72 150,0 99,1 99,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 150,0 0,0 72 150,0 99,1 99,1
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 1 312,4 0,0 33,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 1 312,4 0,0 33,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 880,0 -68 880,0 -69 288,2 -73 248,2 531 973,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 880,0 68 880,0 69 288,2 73 248,2 -531 973,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 72 840,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 3 960,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 408,2 408,2 -604 813,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 65 692,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 670 505,8