Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 мамырға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есебі


Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 882 507,6 6 882 507,6 6 910 502,6 2 278 015,0 2 311 779,8 101,5 33,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 1 333 082,5 1 314 188,4 98,6 26,7
1 Салықтық түсімдер 4 916 392,0 4 916 392,0 4 916 392,0 1 333 082,5 1 314 188,4 98,6 26,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 6 977,6 6 977,6 6 977,6 1 732,5 47 896,5 2 764,6 686,4
2 Салықтық емес түсiмдер 6 977,6 6 977,6 6 977,6 1 732,5 47 896,5 2 764,6 686,4
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 110,0 22 110,0 22 110,0 7 880,0 14 374,9 182,4 65,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 110,0 22 110,0 22 110,0 7 880,0 14 374,9 182,4 65,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 937 028,0 1 937 028,0 1 965 023,0 935 320,0 935 320,0 100,0 47,6
4 Трансферттердің түсімдері 1 937 028,0 1 937 028,0 1 965 023,0 935 320,0 935 320,0 100,0 47,6
II. ШЫҒЫНДАР 6 882 507,6 6 882 507,6 6 911 386,1 2 278 898,5 4 849 125,9 3 279 193,4 1 018 158,0 2 261 035,4 99,2 32,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 415 740,0 415 740,0 415 740,0 184 723,3 290 941,3 219 422,6 38 985,7 180 436,9 97,7 43,4
02 Қорғаныс 16 403,0 16 403,0 16 403,0 3 235,0 11 334,0 3 651,4 890,0 2 761,4 85,4 16,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 497,0 6 497,0 6 497,0 3 139,0 3 930,0 3 133,6 0,1 3 133,5 99,8 48,2
04 Бiлiм беру 3 641 889,0 3 641 889,0 3 625 040,0 1 127 665,0 2 025 831,0 1 641 913,2 522 561,1 1 119 352,2 99,3 30,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 415 486,0 415 486,0 443 481,0 105 677,1 177 833,1 107 794,9 2 851,2 104 943,7 99,3 23,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 883 101,0 883 101,0 883 101,0 309 228,7 883 101,0 546 346,6 240 322,5 306 024,1 99,0 34,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 304 064,0 304 064,0 304 064,0 113 069,0 259 494,0 112 985,1 753,6 112 231,5 99,3 36,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 133 516,0 133 516,0 133 516,0 49 445,9 126 221,0 105 421,2 55 977,0 49 444,2 100,0 37,0
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 748,0 11 748,0 11 748,0 6 180,0 8 742,0 6 179,3 0,0 6 179,3 100,0 52,6
12 Көлiк және коммуникация 243 064,0 243 064,0 243 064,0 87 400,0 243 064,0 243 064,0 155 664,0 87 400,0 100,0 36,0
13 Басқалар 18 621,0 18 621,0 17 470,0 6 695,0 7 411,0 6 840,8 152,8 6 688,1 99,9 38,3
14 Борышқа қызмет көрсету 38,6 38,6 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 792 340,0 792 340,0 811 223,5 282 440,5 811 223,5 282 440,5 0,0 282 440,5 100,0 34,8
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 241 686,5 241 686,5 241 686,5 273 150,0 262 854,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 273 150,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 0,0 273 150,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 10 295,6 0,0 32,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 10 295,6 0,0 32,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -241 686,5 -241 686,5 -242 570,0 -274 033,5 -212 110,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 241 686,5 241 686,5 242 570,0 274 033,5 212 110,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 273 150,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 31 463,5 31 463,5 31 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 883,5 883,5 -61 040,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 460,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 65 500,5