Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2018 жылғы 1 маусымға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2018 жылғы 1 маусымға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп

Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 94 236 302,8 94 376 957,9 94 587 846,9 36 173 228,1 39 730 527,2 109,8 42,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 26 959 460,1 30 126 404,5 111,7 40,8
1 Салықтық түсімдер 73 767 514,0 73 767 514,0 73 767 514,0 26 959 460,1 30 126 404,5 111,7 40,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 407 605,8 3 407 606,0 3 407 606,0 926 228,1 1 497 532,9 161,7 43,9
2 Салықтық емес түсiмдер 3 407 605,8 3 407 606,0 3 407 606,0 926 228,1 1 497 532,9 161,7 43,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 500,0 2 500,0 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 500,0 2 500,0 2 500,0 800,0 0,0 0,0 0,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 17 058 683,0 17 199 337,9 17 410 226,9 8 286 739,9 8 106 589,8 97,8 46,6
4 Трансферттердің түсімдері 17 058 683,0 17 199 337,9 17 410 226,9 8 286 739,9 8 106 589,8 97,8 46,6
II. ШЫҒЫНДАР 92 982 919,2 93 381 450,5 93 592 339,5 38 185 828,3 50 110 472,2 46 884 172,9 10 751 407,1 36 132 765,7 94,6 38,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 307 075,0 2 337 075,0 2 337 075,0 864 717,8 1 456 120,8 1 334 964,6 503 552,3 831 412,4 96,1 35,6
02 Қорғаныс 141 206,0 141 206,0 141 206,0 62 076,0 88 666,0 76 081,5 18 239,8 57 841,7 93,2 41,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 4 916 289,0 4 916 289,0 4 916 289,0 1 639 678,0 2 468 046,0 2 002 562,4 386 472,4 1 616 090,0 98,6 32,9
04 Бiлiм беру 14 579 114,0 14 579 114,0 14 579 114,0 7 125 444,0 12 436 713,0 12 112 251,0 5 176 616,2 6 935 634,8 97,3 47,6
05 Денсаулық сақтау 2 900 732,0 2 900 732,0 2 900 732,0 1 614 180,0 2 355 451,0 2 321 063,6 707 526,3 1 613 537,4 100,0 55,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 980 957,0 3 190 957,0 3 401 846,0 1 086 673,0 1 520 231,0 1 417 999,3 375 597,3 1 042 402,0 95,9 30,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 065 545,0 5 065 545,0 5 074 756,0 2 813 182,0 4 116 832,0 2 842 521,0 29 928,0 2 812 593,0 100,0 55,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 538 111,0 4 538 111,0 4 538 111,0 2 019 229,5 3 019 947,5 2 861 156,9 953 087,9 1 908 069,0 94,5 42,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 038 909,0 2 038 909,0 2 038 909,0 543 397,8 906 097,0 674 714,1 162 426,2 512 287,9 94,3 25,1
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 117 759,0 135 301,0 370 897,0 310 365,8 337 780,0 303 772,9 10 158,3 293 614,5 94,6 79,2
12 Көлiк және коммуникация 2 800 225,0 2 800 225,0 2 800 225,0 1 351 926,0 2 539 589,0 2 175 646,3 1 154 997,6 1 020 648,8 75,5 36,4
13 Басқалар 6 571 842,0 6 394 547,9 6 149 740,9 2 379 244,0 2 489 284,5 2 385 725,2 1 272 804,9 1 112 920,3 46,8 18,1
14 Борышқа қызмет көрсету 7 553,2 7 553,2 7 553,2 2 971,0 2 971,0 2 970,6 0,0 2 970,6 100,0 39,3
15 Трансферттер 44 017 602,0 44 335 885,4 44 335 885,4 16 372 743,4 16 372 743,4 16 372 743,4 0,0 16 372 743,4 100,0 36,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -4 648 474,4 -1 682 866,4 -1 682 866,4 1 118 660,0 2 266 869,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 419 260,0 5 384 868,0 5 384 868,0 2 316 784,0 2 316 784,0 2 316 784,0 0,0 2 316 784,0 100,0 43,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 3 175 608,0 3 175 608,0 173 080,0 173 080,0 173 080,0 0,0 173 080,0 100,0 5,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 265 997,0 1 265 997,0 1 265 997,0 1 200 441,0 1 200 441,0 1 200 441,0 0,0 1 200 441,0 100,0 94,8
13 Басқалар 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 943 263,0 0,0 943 263,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 1 198 124,0 49 915,0 4,2 0,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 067 734,4 7 067 734,4 7 067 734,4 1 198 124,0 49 915,0 4,2 0,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 66 387,2
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
13 Басқалар 144 511,0 144 511,0 144 511,0 67 511,0 67 511,0 67 511,0 0,0 67 511,0 100,0 46,7
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0 1 123,8 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 757 347,0 2 533 862,8 2 533 862,8 -3 198 771,2 1 264 505,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 757 347,0 -2 533 862,8 -2 533 862,8 3 198 771,2 -1 264 505,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 4 419 312,0 4 419 312,0 100,0 98,5
7 Қарыздар түсімі 1 309 260,0 4 484 868,0 4 484 868,0 4 419 312,0 4 419 312,0 100,0 98,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 1 268 417,0 1 268 417,0 1 268 416,8 0,0 1 268 416,8 100,0 17,9
16 Қарыздарды өтеу 7 066 607,0 7 066 607,0 7 066 607,0 1 268 417,0 1 268 417,0 1 268 416,8 0,0 1 268 416,8 100,0 17,9
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 47 876,2 47 876,2 47 876,2 -4 415 400,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 47 876,2
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 463 276,6